Emsey Hospital | Çocuk Cerrahisi

Çocuk, yetişkininin küçültülmüş bir kopyası değildir. Kendine özgü anatomik, fizyolojik, metabolik ve psikolojik özellikleri vardır. Bu özellikler, çocuğa yapılacak tanı ve tedavi yaklaşımları ile uygulanacak cerrahi girişimleri temelden etkiler. Ayrıca, çocukta ve erişkinde aynı isimle adlandırılan hastalıklar bile, çok farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu sebeplerden çocuklarla ilgili cerrahi girişimlerin sadece çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından yani Çocuk Cerrahları tarafından yapılması gerekmektedir.

Çocuklardaki, çok küçük denilebilecek cerrahi girişimler bile, eğer uygun koşullarda yapılmaz ise çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Çocuk Cerrahisi, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Bu tıp dalı, çocuk anne karnında iken başlayan ve ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde çocuklarda karşılaşılan, doğumsal ve sonradan ortaya çıkabilecek cerrahi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşır.

Hastanemizin Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde, 1 günlükten 16 yaş sonuna kadar doğumsal ve sonradan ortaya çıkan cerrahi sorunlarının tedavileri, güncel bilimsel doğrularla, başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bölümümüzde gerçekleştirilen ameliyatların büyük bir çoğunluğu, işlem sonrası hastanede kalmayı gerektirmemekte ve çocuk aynı gün taburcu edilebilmektedir. Hastanede kaldığı dönemde çocuklarımız, anneleri ve yakınları ile birlikte tek kişilik odalarda kalmaktadır. Yeni doğan döneminde doğumsal cerrahi sorunları nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan bebekler, gerek ameliyat öncesinde gerekse ameliyat sonrasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, alanında uzman çocuk hekimleri ve yeni doğan yoğun bakım hemşireleri ile birlikte takip ve tedavi edilmektedir.

 

ÜRODİNAMİ LABORATUARI;

Üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. (Nörojen mesane, spina bifida, işeme bozuklukları)

 

ANOREKTAL MANOMETRİ LABORATUARI;

Kabızlık, kaka kaçırma ve doğuştan olan anal bölge anomalilerinin tanısında kullanılmaktadır.

 

PEDİATRİK ENDOSKOPİ ÜNİTESİ;

Mide, ince barsak, kalın barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Pediatrik hastalarda özefagus, mide, ince barsak ve tüm kolon görüntülemesi ve cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

 

YENİ DOĞANIN CERRAHİ HASTALIKLARI

Anne karnında tanı koyulduktan sonra hastalar daha doğmadan aileye bilgi verilmekte doğumundan sonra nasıl bir yol izleneceği ve daha sonraki prosedürler hakkında bilgi verilmektedir.
Yeni doğan dediğimiz, yaşamının ilk 30 günü içindeki bebeklerimizin daha çok doğumsal olmak üzere sık rastladığımız cerrahi sorunlarından bazıları şunlardır:

Yemek borusunun gelişmemesi (özefagus atrezisi)
Çocukta solunum sıkıntısına yol açan akciğerlerin doğumsal gelişim bozuklukları
Diafragma hernisi bağırsakların göğüs boşluğunda oluşması
Karın duvarının olmamasına bağlı olarak bağırsakların karın dışında yer alması (omfalosel gastroşizis)
Doğumsal bağırsak tıkanıklıkları
Anal atrezi doğuştan makat deliği olmaması
Kistik higroma baş boyun bölgesinde yer alan büyük kistik yumrular
Konjenital aganglionik megakolon, çocuğun kaka yapmasını engelleyen bağırsağın son kısmındaki sinirlerin yokluğu veya yetersizliği durumları
Böbreklerde, idrar yollarında ve idrar torbasında anne karnında ya da doğumdan sonra tespit edilebilen sorunlar
Yeni doğan döneminin her türlü tümörleri
Yenidoğan Sünneti

 

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocukların ürogenital sistem hastalıklarında; Çocuk Cerrahisi Uzmanları, Çocuk Nefrolojisi Uzmanları, Radyoloji Uzmanları ve Nükleer Tıp Uzmanları hastayı ve tetkiklerini birlikte değerlendirmekte, oluşturulan tedavi planında Çocuk Cerrahisi tarafından endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi girişimler gerçekleştirilmektedir.

Hidronefroz, hidroüreteronefroz gibi böbrek çıkışında ve mesaneye giriş yerindeki doğumsal darlıklar
Vesiko-üreteral reflü denilen idrarın idrar torbasından böbreklere doğru geri kaçması
İdrar torbası çalışma bozuklukları, işeme bozuklukları, idrar kaçırma
Penisteki bozukluklar, hipospadias olarak adlandırdığımız, halk arasında peygamber sünneti denilen idrarın penisin alt kısmından gelmesi, Epispadias, peniste eğrilik, idrar yapamama, sünnet hataları

 

ÇOCUK CERRAHİSİNDE SIK KARŞILAŞILAN DİĞER HASTALIKLAR

Kasık Bölgesinin Cerrahi Hastalıkları


İnmemiş testis (Kriptorşidizm)

Kasık fıtığı (İnguinal Herni)

Hidrosel

Varikosel

Testis torsiyonu

Mide ve Bağırsak Hastalıkları

Karın içi organlardan kaynaklanan her türlü hastalığın tanı ve tedavisine yönelik girişimleri kapsar.

Çocuk Hastalıkları uzmanları ve Çocuk Gastroenterologları ile yakın işbirliği yapılmaktadır.

Bu grup hastalıklarda cerrahi tedavide endoskopik ve laparoskopik cerrahi dahil olmak üzere, ileri tıbbın tüm olanakları başarı ile uygulanmaktadır.

Sindirim sistemine ait geç bulgu veren doğumsal anomaliler

Yemek borusunun sıklıkla yakıcı madde içimine bağlı gelişen darlıkları

Yemek borusunun özellikle küçük çocuklarda yabancı cisim yutmaları sonucu ortaya çıkan tıkanıklıkları

Gastroözefagial reflü hastalığı

Karın ağrısı ile gelen, her çocukta düşünülmesi gereken, yaş küçüldükçe tanısı zor konan ve yine yaş küçüldükçe daha fazla sorunlara yol açan bir hastalık olan Apandisit

Bağırsak tıkanıklıkları

Bağırsak ya da midede oluşan kanamalar

Kabızlık ve kaka tutamama durumları

Karaciğer ve safra yolları hastalıkları

Karaciğer ve safra yollarının, doğumsal veya sonradan ortaya çıkan cerrahi hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır.

Karaciğerin kist, abse ve tümörleri

Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taşları

Pankreasın cerrahi hastalıkları

Çocuklarda Baş Boyun Bölgesindeki kistler, sinüsler, kitleler, tortikolis ve büyümüş lenf bezleri

Tiroid hastalıkları (guatr, kist ve tümörleri)

Doğumsal ve sonradan oluşan akciğer hastalıkları

Göğüs duvarının kunduracı göğsü ya da kuş göğsü gibi isimlendirilen doğumsal şekil bozuklukları

Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemler

Soluk borusuna yabancı cisim kaçması

Pnömotoraks ve hemotoraks denilen göğüs boşluğuna hava ve kan dolması gibi acil durumlar

Çocuklarda Travma, Trafik kazaları, Düşme. Yanık vb durumlar

Kızlarda bulunan üreme sistemi ve genital hastalıklar

Labial füzyon olarak adlandırılan ve kız çocuklarında oluşan genital bölgedeki yapışıklıklar

Imperfore Hymen

Over Torsiyonu

Over kisti

Belirsiz cinsiyet olarak adlandırılan cinsiyet gelişim bozukluklarıDoç. Dr. Mevlüt KORKMAZ Çocuk Cerrahisi Hekimi Tanıyın
Yukarı