PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ


Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Dalı; insan vücudunda kaza, hastalık veya doğumsal anomalilere bağlı oluşan şekil bozukluklarında, vücudun herhangi bir parçasının form ve fonksiyonlarını eski haline getirmeye yönelik çalışmalarda bulunur. Estetik cerrahide kurallar hastadan hastaya değişmekle birlikte, hastanemizde problemin doğru tespit edilip çözümün de ona göre sunulması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

 

DOĞUŞTAN OLAN SAKATLIK VE BOZUKLUKLAR

 

Dudak-damak yarıkları


El ve ayak parmaklarındaki bozukluklar


Kulaklardaki anormallikler


Yüz ve burundaki yarık ve anormallikler


Göz kapaklarındaki anormallikler

 

GELİŞME DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN BOZUKLUKLAR

Çene kemiklerindeki bozukluklar


Kafa kemiklerinin gelişme bozukluğuna bağlı olarak baş bölgesinde görülen şekil bozuklukları

 

KAZA VE YARALANMALARIN YARATTIĞI GÖRÜNÜR SAKATLIKLAR
 

Yüz ve çene kemiği kırıkları


Yüz bölgesi yaralanmaları


Vücudun görünen bölgelerindeki deri ve doku kaybı ile birlikte görünen yaralanmalar


Yanıklar

 

BAŞ, BOYUN VE GÖRÜNEN BÖLGELERDEKİ TÜMÖRLER

 

Özellikle çıkartıldıklarında, görünen sakatlıklar yapacak baş ve boyun bölgesi tümörleri ile deri ve yumuşak dokuların sekel bırakacak tümörleri, bölümümüzce normale yakın görüntü ve fonksiyon sağlayacak şekilde tedavi edilebilmektedirler.

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerinde Kullanılan Yöntemler:

 

Maksillofasial ve Kraniofasial Cerrahi: Yüz ve kafa kemiklerinin baş ile bağlantısını keserek yapılan düzeltme işlemleridir.


Mikrocerrahi: Küçük atardamar ve toplardamarları birbirine dikerek dokuların uzak bölgelere taşınmasını sağlayan ve kopan uzuvların tekrar yerine dikilmesine olanak sağlayan bir tekniktir.


Doku Enjeksiyonları: Çukurluk ve eksiklik olan bölgelere, vücut dokularının enjekte edilebilecek şekilde inceltildikten sonra enjektör ve özel iğneler ile kesi yapılmaksızın enjekte edilmesi suretiyle izsiz düzeltme işlemleri adını alan bu enjeksiyonlar hastanemizde etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Hızlı Randevu