KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI


KULAK BURUN BOĞAZ 

 

Kulak Burun Boğaz Bölümü (otorinolaringoloji) (KBB), tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun (yutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır.  


Burun boşluğu (nazal kavite) ve sinüs sorunları, alerji, adenoid, bademcik, koku alma problemleri, burundan nefes alma güçlükleri, kulak ve/veya iç kulaktan kaynaklanan duyma ve denge bozuklukları, infeksiyonlar, ses telleri ve larinks hastalıkları, konuşma ve ses sorunlarının bir kısmı, yemek borusunun üst kısmına ait sorunlar, yutma ve nefes alma sorunları, bölgenin onkolojik hastalıkları KBB uzmanlık alanında değerlendirilmektedir. 


KBB hastalıkları çok çeşitli şikâyet ve bulguya neden olabilmektedir. Bunlardan başlıcaları ;

Baş dönmesi

Gözlerde yanma, kaşınma ve sulanma

Hapşırma

Burun akması, kaşınması

Burun kanamaları

Kulak ağrısı

Kulak çınlaması, uğultu

İşitme kaybı

Kulaklardan akıntı gelmesi

Boğaz ağrısı

Ses kaybı 

Çene ağrısı

Sıkça uyanıklığa neden olan aşırı horlama

Öksürük

Baş ağrısı

Ateş

 

Bu bulguların varlığında bir KBB uzmanına başvurulması uygun olacaktır. 
Hastanemizin uluslararası standartlarda hizmet veren KBB ünitesinde görev yapan uzman kadromuz ile rutin KBB muayeneleri nazal endoskopi, endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda ise videolaringoskopi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 


Ayrıca Odyoloji ve Nörotoloji Laboratuvarı’nda her türlü işitme bozukluğunun değerlendirilmesi için saf ses ve konuşma odyometrileri, akustik refleks ölçümü, akustik ve ştatikimpedans ölçümleri, beyin sapı odyometrisi (BERA), yeni doğan işitme testi (oto akustik emisyon)(OAE) yapılmaktadır.


Medikal ve cerrahi tüm tedaviler yine bilimsel kanıta dayalı tıp çerçevesinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Bu tedavilerden birkaçı şöyledir; 


Fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)

Burun orta bölmesinin düzeltilmesi (Septoplasti, SMR)

Termal welding yöntemi ile geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, 

Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)

Horlama, Uyku Apnesi Cerrahisi (UPPP)

Burun etlerine radyofrekans uygulaması (Alt konkaya RF)

Yumuşak damağa radyofrekans uygulaması

Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması

Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)

Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi (Larengoskopi, MLS)

Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması (Larenjektomi, Boyun Diseksiyonu)

Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)

Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi, protez yerleştirilmesi (Exploratristimpanotomi, Stapedektomi)

Orta kulak ameliyatı (Mastoidektomi, Timpanomastoidektomi)

Kulak önü tükrük bezi ameliyatı (Parotidektomi)

Çene altı tükrük bezi ameliyatı (Submandibulerglandeksizyonu)

Yüz ve boyundan iyi ya da kötü huylu kitlelerin çıkarılması, estetik olarak onarımı

Alt ve üst çene kırıklarının onarımı (Mandibula ve maksillafraktür onarımı)

 

Ayrıca çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, kulaklarda işitme kaybı nedenlerinden olan geniz eti ve bademcik problemleri ile alerjilerin tedavileri hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.


Yıllardır tanı ve tedavisinde sıkıntılar yaşanan bu hastalıkların tedavisinde, son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bademcik ve geniz eti ameliyatları yeni bir yöntem olan termal welding yöntemi ile yapılmaktadır. Gerek rehabilitasyon, gerekse cerrahi tedavi anlamında ortaya çıkan tüm gelişmelerin ışığında, bu şikayet ile başvuran hastaların tedavileri yapılmaktadır.

Hızlı Randevu