KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM


 

Emsey Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği çağın gereğini yerine getirecek şekilde modern ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktadır. 


Gebelik takibi, basit veya riskli doğum işlemleri dışında, her tür jinekolojik ve jineonkolojik hastalıkların ayaktan veya yatarak tedavisi, endoskopik cerrahi girişimler, menopoz takibi ve kısırlık (infertilite) tedavisi konusunda uzman kadromuzla her yaş grubundan kadın hastaya hizmet verilmektedir. 


Emsey Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği özellikle pelvisin kompleks cerrahi problemleri, üreme sisteminin prekanseröz (kanser öncesi) patolojilerinin takip ve tedavisi ile genital bölgenin kanser cerrahisi üzerinde odaklanmaktadır. Hastası için en kısa ve en doğru tanı sonrası en iyi tedavinin planlanması ve uygulanması için Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız, üroloji, endokrin, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi hastanemizin pek çok bölümü ile birlikte çalışmaktadır.


Jinekolojik cerrahi seçenekleri hastadan hastaya farklılık göstermekte, daha az komplikasyon riski olan, hastanın daha az ağrı duyduğu ve hastanede kalış süresi çok daha kısa olan minimal invasiv girişimlerden, daha kompleks ve ağır açık ameliyatlara kadar değişebilmektedir. Tercih edilecek cerrahi yönteme kadın hastalıkları uzmanı, jinekolojik onkolog ve ürojinekolog tarafından hastanın durumu göz önünde bulundurularak karar verilmektedir. 


Merkezimizde doğru tanının en kısa sürede konulabilmesi için ultrasonografik ve endoskopik inceleme, kolposkopi, histerosalpingografi gibi tanısal tüm araçlar kullanılmaktadır.

 

Hastanemiz kadın sağlığı merkezinde verilen bazı hizmetler şu şekildedir: 


 

HAMİLELİK TAKİBİ – DOĞUM

 

Gebelik öncesi danışmanlık

Gebeliğin haftalık takipleri

Özel tarama testleri (ikili, üçlü, dörtlü)

İkinci düzey ultrasonografi 

Doğuma yakın dönemde haftalık takipler, NST bağlanması

Yeni doğanın takibi ve tedavisi

Doğum sonrası annenin ve bebeğin takibi, korunma yöntemlerinin belirlenmesi

 

 

JİNEKOLOJİ

 

Yıllık jinekolojik muayene

Hormonal bozuklukların tanı ve tedavisi 

Anormal kanama

Pelvik ağrı

Endometriozis 

Pelvik taban patolojileri

Smear  taramaları, ultrasonografik inceleme

Meme muayenesi 

Aile planlaması (Rahim içi araç uygulaması, doğum kontrol hapları, tüp ligasyon)

 

 

ÜROJİNEKOLOJİ

 

İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi

 

 

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

 

Rahim ağzı kanseri tarama ve tedavisi

Rahim kanseri tanı ve tedavisi

Yumurtalık kanseri tanıma ve tedavisi

Meme kanseri tanı ve tedavisi

 

 

MENOPOZ TAKİBİ

 

Yıllık smear

Mamografi

Kemik yoğunluğu taramaları ile osteoporoz tanısı

Artmış kalp ve damar hastalıkların taranması

 

 

İNFERTİLİTE –IVF

 

Histereskopi

Histerosalpingografi çekimleri (HSG)

Yumurtlama takibi ve tedavisi 

Tüp Bebek Ünitesi

Hızlı Randevu