GÖĞÜS HASTALIKLARI


Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Kliniği, branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde, güncel bilgiler doğrultusunda bilimsel ve etik hizmet sunmaktadır.

 

Halen ülkemizde önemli bir sorun olan tüberküloz hastalığının yanında, alerjik solunum yolu hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları, akciğer zarının (plevra) hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonları, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik akademik faaliyetler yapılmakta ayrıca, hastaların takibinde yataklı servis ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

Merkezimizde uygulanan tanısal işlemler şunlardır:

 

Solunum fonksiyon testleri

Endobronşial Ultrasonografi (EBUS)

Allerji cilt testleri

Fiberoptik video bronkoskopi

Bronş biopsisi, bronkoalveoler lavaj

Plevra biopsisi

Transtorasik akciğer biopsisi (girişimsel radyoloji tarafından tomografi altında)

 

Ayakta ya da yatarak hastalarımızın tanı ve tedavisinde gerekli olan solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, gerektiğinde biyopsi ve bronkoskopik işlemler radyoloji bölümüyle de işbirliği yapılarak (röntgen, tomografi ve ultrason) hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

 

AKCİĞER KANSERİ

 

Akciğer kanseri normal akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Akciğerde bu kontrolsüz çoğalma sonucunda değişen boyutlarda kitleler oluşarak, hem çevre dokulara hem de hastalığın daha ileri aşamalarında uzak organlara (sıklıkla karaciğer, kemik, beyin) yayılarak hasara neden olur.

 

Akciğer kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Sigara

Pasif sigara dumanı maruziyeti

Fibröz mineral (asbest-erionit) maruziyeti

Radon gazı

Ailesel yatkınlık belirtileri

Öksürük

Öksürükle ağızdan kan gelmesi

Nefes darlığı

Bazen hırıltılı nefes alıp verme

Geçmeyen göğüs ve kol ağrısı

Ses kısıklığı

Tekrarlayan-iyileşmesi geciken akciğer enfeksiyonları

Boyunda-yüzde şişlik

İştahsızlık

Kilo kaybı

Yorgunluk

Öykü

Görüntüleme yöntemleri

Akciğer grafisi

Bilgisayarlı tomografi

Manyetik rezonans görüntüleme

 

 

Hızlı Randevu