ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği’nde; 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde görülen tinsel meselelerin tanı, rehabilitasyon ve takibi yapılmaktadır. Muayenehanemizde, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı bulunmaktadır.

 

Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu


Davranım Bozukluğu


Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu


Otistik Bozukluk ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar


Zihinsel Gelişim (Zeka) Gerilikleri


Konuşma ve Dile Özgü Gelişimsel Bozukluklar (Kekemelik, Fonolojik Bozukluk ve diğerleri)


Öğrenme Bozuklukları


Enürezis ve Enkoprezis (İdrar ve dışkı kaçırma sorunları)


Tik Bozuklukları


Depresyon ve Diğer Duygudurum Bozuklukları


Yaygın Anksiyete Bozukluğu


Obsesif Kompulsif Bozukluk


Selektif Mutizm (Seçici Konuşmazlık)


Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu


Panik Bozukluk


Sosyal Fobi veya Özgül Fobiler


Uyku Bozuklukları


Uyum Bozukluğu


Yeme Bozuklukları


Somatoform Bozukluklar


Çocukluk Çağı Şizofrenisi


Cinsel Kimlik Bozuklukları

 

Ayrı olarak boşanma, evlat edinme, ailede kayıp veya kronik hastalık gibi diğer bir çok ehemmiyetli hayat olaylarında danışmanlık almak üzere muayenehanemize müracaat edebilirsiniz.

 

Polikliniğimizde, detaylı psikiyatrik kontrol ve psikolojik değerlendirme ile mevcut meselenin tespiti sonrasında problemin çözümüne yönelik rehabilitasyon tasarısı yapılmaktadır.

 

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE KULLANILAN TESTLER

 

Zeka Testleri


Gelişim Testleri


Nöropsikolojik Testler


Projektif Testler


Psikiyatrik tanı, testler aracılığı ile konmaz. Yukarıda belirtilen testler, hekimin koyduğu muayenehane tanıyı güçlendirmek, çocuğun veya ergenin kendine mahsus kuvvetli veya daha zayıf istikametlerini ortaya çıkarmak, iyileştirme çalışmalarını bu istikamette tasarılamak ve rehabilitasyona yanıtı izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa Dikkat Eksikliği- Hiperaktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Bozukluğu olan çocukların yaşıtlarından daha zayıf olan istikametlerinin tespit etmesi ve geliştirilmesi, kuvvetli ve yeterli olduğu alanların öğrenmede daha aktif hale getirilmesi rehabilitasyonda ehemmiyetli yer tutmaktadır. Bu hastalarda ferde has bir eğitim programının hazırlanabilmesi yerine, çoklukla zeka testi ve nöropsikolojik testleri içeren nöropsikolojik değerlendirmenin bitirmesi ihtiyaç duyulan olabilmektedir.

 

KLİNİĞİMİZDE VERİLEN TEDAVİLER

 

Psikofarmakoterapi (İlaç Tedavisi)


Bireysel Psikoterapi (Çocuk veya Ergen)


Oyun Terapisi


Aile Terapisi


Aile Danışmanlığı

 

 

Hızlı Randevu