ÖZELLİKLİ BİRİMLER

Anasayfa / Özellikli Birimler / Check - Up Ünitesi

CHECK - UP ÜNİTESİ


Tüm Check-up Programlarımız hakkında bilgi ve randevu için iletişim numaramız 444 25 99 /Check Up

 

KIŞA HAZIR MISINIZ? CHECK-UP 
Dahiliye Muayene ALT
Göğüs Hastalıkları Muayene CRP
KBB Muayene Kan Üre Azotu
EKG Kreatinin
PA Akciğer Grafisi Kalsiyum
Sinüs Grafisi (Waters) Fosfor
Solunum Fonksiyon Testi Ferritin
Hemogram HBS Ag
Sedimantasyon TSH
HDL Kolesterol  TİT
LDL Kolesterol Ürik Asit
Glukoz (Açlık) ALP
AST 25-Hidroksi Vitamin D
 

 

UYKU SAĞLIĞI CHECK-UP 
Nöroloji Bölümü Muayene 
KBB Bölümü Muayene
Göğüs Hastalıkları Muayene
Tüm gece Polisomnografi Uyku Tetkiki (EEG, EMG, EKG)
Solunum Kayıtları
Bacak EMG Kayıtları

 

PARKİNSON CHECK-UP 
Nöroloji Bölümü Muayene
Kranial MR
Hemogram
TSH
Serbest T4
Vitamin B12

 

BAŞ AĞRISI CHECK-UP 
Nöroloji Bölümü Muayene
Kranial MR
Hemogram
TSH
Vitamin B12
Magnezyum
Sedimantasyon
25-Hidroksi Vitamin D
Total Kolesterol
Kalsiyum
Ferritin

 

OSTEOPOROZ CHECK-UP (Kemik Sağlığı) 
FTR Muayene
Kemik Dansitometri
Kalsiyum
Magnezyum
Fosfor
25-Hidroksi Vitamin D
Alkalen Fosfotaz
Hemogram

 

VİTAMİN CHECK-UP 
Dahiliye Muayene
Magnezyum
Vitamin E
Vitamin B12
25-Hidroksi Vitamin D
Vitamin H (Biotin)
Çinko
Sodyum
Potasyum
Klor
Kalsiyum
Ferritin
Dem

 

TİROİD CHECK-UP 
Endokrinoloji Bölümü Muayene
Boyun US
Serbest T3
Serbest T4
Anti TPO
Anti TG
TSH

 

SİGARA CHECK-UP
Göğüs Hastalıkları Muayene
Kardiyoloji Muayene
Ağız ve Diş Sağlığı Muayene
Akciğer Grafisi AP LAT
Solunum Fonksiyon Testi
EKG
Kan Sayımı 18 Parametre/Hemogram
CRP
ESR (Eritrosit çökme hızı)
Kreatinin
Kolestrol HDL
Kolestrol LDL
Trigliserit

 

İDRAR KAÇIRMA CHECK-UP
Üroloji Muayene(Bay)-Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene(Bayan)
Üriner Sistem US
TİT
Üroflowmetri (Sadece Erkekler)

 

MİDE-BARSAK CHECK-UP
Gastroenteroloji Muayenesi Total Protein
Hemogram Albümin
Sedimantasyon Demir
CRP Total Demir Bağlama Kapasitesi
SGOT(AST) Ferritin
SGPT(ALT) CEA
ALP AFP
GGT Gaitada Gizli Kan
Üre HBS AG
Kreatinin Anti HCV
TSH Anti HBS
Free T4 Tüm Batın USG
Total Bilurubin Gastroskopi 
Vitamin B12  

 

KALİTELİ YAŞAM CHECK-UP (Dahiliye) 
Dahiliye Muayenesi ALT
Tam Kan Sayımı Sodyum
Glukoz Açlık Potasyum
Hemoglobin A1C Kalsiyum
İnsülin Açlık 25-Hidroksi Vitamin D
Üre  Ürik Asit
Kreatinin Sedimantasyon
Trigliserid TSH
Total Kolestrol T4
HDL Kolestrol Vitamin B12
LDL Kolestrol Ferritin
AST EKG

 

SAFRAKESESİ CHECK-UP
Genel Cerrahi Muayene
Hepatobilier US (Karaciğer-Safra Yolları)
Hemogram
Glukoz
Üre
Kreatinin
Sodyum
Potasyum
AST
ALT
ALP
GGT
Albümin
Total Bilurubin
Direkt Bilurubin
Amilaz

 

EL-AYAK UYUŞUKLUK CHECK-UP (Yanma-Güç Kaybı) 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Muayene
Nöroloji Bölümü Muayene
EMG
Vitamin B12
Hemogram
Ferritin
Demir
Total Kolesterol
LDL Kolesterol

 

BESLENME ve DİYET CHECK-UP 
Beslenme ve Diyet Bölümü Muayene ALT
Vücut Analiz Ölçümü AST
Hemogram B12 Vitamin
Total Kolesterol 25-Hidroksi Vitamin D
HDL Demir
LDL Demir Bağlama
Trigliserit Ferritin
TSH Açlık Kan Şekeri
T3 Açlık İnsülin
T4 HBA1C

 

DİYABET CHECK-UP 
Endokrinoloji Bölümü Muayene ALT
Beslenme ve Diyet Bölümü Muayene AST
Hemogram GGT
Hemoglobin A1C Sedimantasyon
Glukoz 25-Hidroksi Vitamin D
Açlık İnsülin Kalsiyum
LDL Kolesterol Mikroalbümin
Trigliserit B12 Vitamin
Kan-Üre Azotu (Bun) TİT
Kreatinin EKG

 

MEME SAĞLIĞI CHECK-UP
Genel Cerrahi Bölümü Muayene
Meme US
Mamografi (40 yaş+)
CA15-3

 

TANSİYON CHECK-UP 
Kardiyoloji Bölümü Muayene
EKO
Kreatinin
Kan Üre Azotu (Bun)
Sodyum
Potasyum
Klor
Tansiyon Holter

 

ÜREME CHECK-UP (Eşli) 
IVF Muayene
Transvajinal Muayene
HSG
Spermiogram
AMH
Prolaktin
Hemogram
Glukoz Açlık
25-Hidroksi Vitamin D
B12 Vitamin
TSH
FT3
FT4

 

GÖZ STANDART CHECK UP  
Göz Hastalıkları Muayene
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
Pakimetri
 Fundus (Göz dibi) İncelemesi

Hızlı Randevu