ETKİNLİKLER

Anasayfa / Hemşirelik / Etkinlikler

Aramıza yeni katılan hemşirelerimizin hastanemize uyum sağlamaları amacıyla, işe girişini itibariyle 1 ay içerisinde “Hemşirelik  Genel Uyum Eğitimine’’ katılım sağlanmaktadır.


İnsan kaynakları tarafından yürütülen  “Kurumsal Oryantasyon Eğitim Programı”nı tamamlayan hemşirelerimiz, “Hemşirelik  Genel Uyum Eğitimine’’ katılım sağlanmaktadır.


Kurumsal Oryantasyon Eğitim Programı Kapsamında ;

Emsey Tanıtım(misyon, hedefler, tıbbi birimler, kullanılan teknoloji, organizasyon şeması)  (Çalışma Ortamı Kural ve Prensipleri, çalışanların sorumlulukları ve hakları)
Enfeksiyon Kontrol ( Hastane Enfeksiyonlar ve Korunma Yöntemleri, Atıkların Yönetimi, El hijyeni)
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
Organ Bağışı
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Temel Yaşam Desteği / Mavi Kod
Bilgi Sistemleri & Biomedical (Genel İşleyiş Hakkında )
Radyasyon Güvenliği
Etkili İletişim
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
Hasta Güvenliği 
Kalite İyileştirme ve Kalite Yönetim sistemleri;
*SKS Standartları

*DÖFİ

*İndikatör

*Güvenlik Raporlama/Olay Bildirim

*Acil Durum Kodları 

*Dökümantasyon Yapısı

Tesis Yönetimi ve Güvenliği (Acil Durum Kodları ve Afet Planı)

 


Hemşirelik  Genel Uyum Eğitim Programı Kapsamında;

​Hemşirelik Hizmetleri Tanıtımı – Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Hemşirelik Hizmetleri Prosedür ve Talimatlar
Hemşirelik Hizmetleri Hasta Bakımında Kullanılan Formlar
Hasta Güvenliği Standartları Eğitimi
Hasta Bakım Standartları Eğitimi
Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
Hemşirelik Uygulamaları
Diyabetik Hasta ve İnsülin Kalemi ve Glukometre Kullanım Eğitimi
Etkin İletişim
Tıbbi Cihaz Kullanımı
Otomasyon Sistemi Kullanımı, Akılcıl İlaç Yönetimi  

 

Zorunlu Eğitim Programı Kapsamında;

​Hasta Güvenliği Eğitimi 
Hasta Kimliği Doğrulama Eğitimi, Hasta Mahremiyeti Eğitimi
Sözel İstem Eğitimi
El Hijyeni Eğitimi
Atık Yönetimi Eğitimi  
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Eğitimi
Hastane Temizliği Ve Dezenfeksiyonu Dezenfektan Kullanımı Eğitimi
Temzilik Ve Hijyen Kuralları Eğitimi
Laboratuar Güvenliği Cihazların Güvenli Kullanımı Eğitimi  (Bakımı, Kontrolü, Temizliği)
Laboratuar Süreçleri Doku Örneklerinin Labaratuvara Teslimi Numune Alma Ve Transferi Eğitimi
Laboratuar Test Rehberi Eğitimi
Örnek Alımı Transferi Ve Preanalitik Dönem Numune Red Ve Kabul İşlemleri Eğitimi
Panik Değer Bildirimi Eğitimi
Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, İletişim Becerileri Eğitimi
İzolasyon Önlemleri Eğitimi
Bilgi Güvenliği Ve Bilgi Sistemleri Etkin Kullanımı Eğitimi
Hbtc'nin Kullanım  Eğitimi
Çalışan Güvenliği Genel Kurallar Ve Güvenlik Kültürü,Çalışma Mevzuatı, Çalışanların Hak Ve Sorumlulukları, Çalışma Mevzuatı Eğitimi
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri Eğitimi
Hastane Enfeksiyonları/ Enfeksiyonların Önlenmesi Eğitimi
Acil Durum Ve Afet Yönetim Eğitimi
Organ Bağışı Eğitimi
Acil Durum Kodları Eğitimi (Mavi Kod,  Kırmızı Kod, Beyaz Kod)                                                                              
Enfeksiyonlu Ve Riskli Alan Temizliği Ve Temizlik Maddelerinin Özellikleri Eğitimi 
Tehlikeli Madde Yönetimi Eğitimi
Güvenli Raporlama Sistemi/ Olay Bildirim  Eğitimi
Akılcı İlaç Kullanımı, İlaçların Güvenli Transferi, Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale Eğitimi
Anne Sütü Faydaları Ve Emzirme (Bebek Dostu Hastane) Eğitimi
Anne Sütü Faydaları Ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi   (Bebek Dostu Hastane)
İç Ve Dış Kalite Kontrol Eğitimi
Sağlıkta Kalite Standartları
İndikatör Yönetimi Ve Göstergelerin İzlenmesi Eğitimi
Doküman Yönetimi Eğitimi
Radyasyon Güvenliği Radyolojik İşlemlere Ait Çekim Protokolleri Eğitimi
Endoskopi Ünitesi Temizlik, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon İşlemi Eğitimi Ve Dezenfektan Kullanımı Eğitimi
Nütrisyonel Destek Ve Süreçleri Eğitimi
Güvenli Transfer (Hastaların Transferi, Malzemelerin Transferi, Nitelikli Tehlikeli Malzemelerin Transferi ) Eğitimi
Gıda Güvenliğini Etkileyecek Hastalıklar Ve Korunma Yöntemleri, Ekipman Kullanımı Eğitimi
İş Kazalarının Nedenleri Ve Korunma Prensipleri Eğitimi
Ergonomi (Elle Kaldırma Ve Taşıma, Ekranlı Araçla Çalışma) Eğitimi
Meslek Hastalıkları (Biyolojik Ve Kimyasal Etmenleri) Ve Hastalıklardan Korunma Prensipleri Eğitimi
Kullanılması Özel Teknik/Uzmanlık Gerektiren Cihazların Eğitimi (Ventilatör, Laboratuvar Test Cihazları, Jeneratör)
Acil Servis Çalışanların Kriz Yönetimi Eğitimi
Triaj Eğitimi
Çalışan Performasına Yönelik Eğitim
Kan Transfüzyonu Eğitimi
İletişim Ve  İletişim Teknikleri Eğitimi
Cpr Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Sedasyon Ve Analjezi Eğitimi
Zaman Ve Kriz Yönetimi

Hızlı Randevu