EMSEYDE HEMŞİRELİK

Anasayfa / Hemşirelik / Emseyde Hemşirelik

Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik, insan gereksinimlerinden doğan bireylere, ailelere ve topluma sağlık hizmeti sunan bir disiplindir.

 

Mesleğin amacı, sağlıklı/ hasta bireyin gereksinimlerinin bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Temel hemşirelik bakımı insan ihtiyaçlarından doğmuştur.  Hemşirelik uygulaması sağlık bilimi ve bakım sanatını, bilimsel bilginin hümanistik yönünü, klinik uygulamayı, iletişimi ve sosyal bilimi içine alır. Günümüze kadar eğitim ve uygulama alanlarında birçok değişimler göstermiştir.


Hemşireler sağlık hizmetinde büyük rol oynamaktadırlar. Hemşirelerimiz yüklenmiş oldukları sorumlulukların bilincinde, herhangi bir ırk, dil, din, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, tüm hastaların 7/24 bakımını kurum prosedür ve talimatları ile yürüterek en iyi sağlık hizmeti vermektedirler.


Hastaların bakımında ölçülebilen, değerlendirilebilen kanıta dayalı bir hizmet sunulmaktadır.


Sağlık hizmetinde başarı için; Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak, hemşirelerimize dinamik, pozitif bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmek çabası içerisindeyiz.


Hemşirelerimiz için mesleki gelişim/sürekli eğitim olanakları sunarak hasta hakları, hasta güvenliği, hemşirelikte etik, sürekli kalite kavramlarını özümseyip, benimseyen daha da zenginleştiren bir ekip olma hedefindeyiz.

 

Sevgi ve saygılarımla
                                                                                                                                             SİBEL GÜRBÜZ
  Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KADROLAR

Servis Hemşiresi
Yoğun Bakım Hemşiresi
Ameliyathane Hemşiresi
Acil Servis Hemşiresi
Yenidoğan Hemşiresi
Bebek  Odası Hemşiresi
Çocuk Polikliniği Hemşiresi
Doğumhane Ebesi
Kadın Doğum Hemşiresi
IVF (Tüp Bebek) Hemşiresi
Kemik İliği Transplantasyon Hemşiresi
Medikal Onkoloji Hemşiresi
Onkoloji Hemşiresi
Girişimsel Radyoloji Hemşiresi
Poliklinik Hemşiresi
Endoskopi Hemşiresi
Bronkoskopi Hemşiresi
Eforlu Ekg Hemşiresi(Treadmil)
Holter Hemşiresi
SFT Hemşiresi
İyot Ünitesi Hemşiresi
Anjio Ünitesi Hemşiresi/ Teknisyeni
Anestezi Teknisyenleri
Kan Alma Teknisyenleri

 

ÖZEL DAL HEMŞİRE KADROMUZ

Diyabet Hemşiresi
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İş Yeri Hemşiresi

 

YÖNETİCİ KADROMUZ

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Süpervizör Hemşire
Servis Sorumlu Hemşiresi
Kadın Doğum -Doğumhane Sorumlu Hemşiresi/Ebesi
Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
Poliklinik Sorumlu Hemşiresi
Onkoloji/Medikal Onkoloji  Sorumlu Hemşiresi
Girişimsel Kardiyoloji Sorumlu Hemşiresi
Kemik İliği Transplantasyon Sorumlu Hemşiresi
Anestezi Sorumlu Teknikeri
Klinik Gebe Eğitim Hemşiresi

Hızlı Randevu