HEMŞİRELİK KALİTE POLİTİKASI

Anasayfa / Hemşirelik / Hemşirelik Kalite Politikası

Hemşirelik Kalite Politikası 


Kurumumuza sağlık hizmeti almak ve tedavi görmek için gelen hasta ve yakınları toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek için;

Hemşirelik Hizmetleri kalite iyileştirilmesi adına süreçlerin geliştirilmesi.
Doğru ve etkin veri toplanması.
Hasta / hasta yakınına yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek.
Hasta / hasta yakınının eğitimlerini planlamak ve vermek,
Kurumun kalite politikası çerçevesindeki tüm süreçlerde aktif rol oynamak.
Ulusal ve uluslararası belirlenen standartları korumak ve geliştirmek.

Hemşirelik Kalite Göstergeleri 


Hemşirelik Hizmetlerinde kullanılan indikatörlerimiz;

El hijyeni uyum oranı
Düşme oranları
Bası yarası oranları
Ventilatör ilişkili pnömoni oranı
Olay Bildirim sayıları
Transfüzyon reaksiyon oranı
Hastane enfeksiyon oranı
Hemşire devir hızı
Yoğun bakım üriner katater ilişkili enfeksiyon oranı 
Hastaya ulaşan ve ulaşmayan ilaç hatası sayısı
İnfekte kesici delici alet yaralanma oranı
Hasta memnuniyet oranları

 

Hızlı Randevu