Yrd. Doc. Dr. Umut Serhat EKTİRİCİ
Genel Cerrahi

Yrd. Doc. Dr. Umut Serhat EKTİRİCİ

Yrd. Doc. Dr. Umut Serhat EKTİRİCİ

  • Hekim Adı Soyadı :

   Umut Serhat EKTİRİCİ

  • Ünvan :

   Yrd. Doc. Dr.

  • Doğum Tarihi :

  • Uzmanlık Alanı :

   Genel Cerrahi

  • İletişim :

   serhat.ektirici@emseyhospital.com

 • Fakültesi Marmara Üniversitesi  1997 Lisans Tıp Lisans Genel Cerrahi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2003 Tıpta Uzmanlık

 • Türk Cerrahi Derniği Travma ve Acil Cerrahi Derneği Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Türk Tabipler Birliği

 • 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 1. Altaca G., Kurt N., Küçük H.F., Demirhan R., Çelik G., Sağıroğlu T., EKTİRİCİ S. : Comparision of hospital response in two earthquakes in periods of 3 months / 4th Europian Assosiation of travma and emergency surgery congress April 16-20 PİSA, ITALY 2000 2. Kurt N, Küçük H.F., Çelik G., Demirhan R., EKTİRİCİ S., Gül Ö. : Analysis f 698 patients resulting from the 1999 Marmara earthquake / Eurosurgery 2000 20-24 June Tenth Annivesary of Eurosurgery, İstanbul Abstract book , 129 3. Kurt N., Küçük H.F., Altaca G., Demirhan R., EKTİRİCİ S., Gülmen M. : Crush injury in two earthquake disaster in a three months period / Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 , İstanbul, abstract book, 129 4. Yıldırm M., EKTİRİCİ S., Küçük H.F., Fincan K., Gülmen M., : Damar yaralanmalarına yaklaşım 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. 4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.4.1 Kurt N., Küçük H.F., Çelik G., Demirhan R., EKTİRİCİ S., Gülmen M. : Bullet embolism of the Right External İliac artery following cardiac gunshot wound / Ulusal Travma Dergisi 7, 131-133 (2001) 7.4.2 EKTİRİCİ S., Çevik A., Gülmen M., Bildik N., Ekinci H., Çolak Ö. : The effects of increased intra abdominal pressure on kidneys in mice in vivo / Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2005; XVI(1); 20-23 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 7.5.1.Yıldırm M., EKTİRİCİ S., Küçük H.F., Fincan K., Gülmen M., : Damar yaralanmalarına yaklaşım / Turkish Surgical Congress 2000 , June, İstanbul, Abstract book 15pp 7.6 Diğer Yayınlar 2004-2005 tarihleri arasında tarafımdan parça tesirli patlama ve veya ateşli silahlı yaralanma nedeniyle opere edilen 108 olgu sunumu / Diyarbakır Asker Hastanesi 2004

 • Katıldığı Bilimsel toplantılar ve Kongreler II. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi / 1996 II. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi /2000 Eurosurgery 2000 Ulusal Cerrahi Kongresi / 2002 Ödüller Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesinde ilk böbrek nakli ekip üyesi / 1999 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi en iyi asistan doktor ödülü /T.C.Sağlık bakanlığı 2000 GATA tarafından düzenlenen 3(üç) adet teşekkür ve takdir belgesi / 2004-2005

Hızlı Randevu