Prof. Dr. Hayreddin YEKELER
Patoloji

Prof. Dr. Hayreddin YEKELER

Prof. Dr. Hayreddin YEKELER

  • Hekim Adı Soyadı :

   Hayreddin YEKELER

  • Ünvan :

   Prof. Dr.

  • Doğum Tarihi :

   12.06.1961

  • Uzmanlık Alanı :

   Patoloji

  • İletişim :

   hayrettin.yekeler@emseyhospital.com

 • Fırat Ünversitesi Tıp Fakültesi  1988 – 2004 

  Fırat Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı 1992

  Fırat Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Doçentlik ünvanı 1996

   Fırat Üniversitesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Profesörlük unvanı 2002

 • Başhekimlik        : Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi 2004-2009 
  Başhekimlik        : Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi 2009-2012
  Genel Müdürlük    : Özel Emsey Hospital Hastanesi 2012 – Halen Çalışıyor

   

 • Türk Patoloji Derneği

  Ankara Patoloji Derneği

  Ege Patoloji Derneği

 • 3.1- TEZ

       3.1.1- Tıpta uzmanlık tezi:

         Non-Hodkin Lenfomaların Tanısında ve Gradelendirilmesinde Ag-NOR Yönteminin Değeri    Yılı:1991

    3.1.2- Profesörlük başlıca araştırma eseri:

         Yekeler H, Bitmiş K, Özçelik N, Doymaz M Z, Çalta M. Analysis of toxic effects of alternaria toxins on esophagus of mice by light and electron microscopy. Toxicologic Pathology. 29 (4): 1- 6.2001.

  3.2- KİTAPLAR

  3.3- MAKALELER VE BİLDİRİLER    

  3.3.1- Doçentlik Öncesi:

    a- Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar:

            1- Yekeler H, Özercan M R,Yumbul A Z, Ağan M, Özercan İ H. Nucleolar organizer regions in lymphomas: A quantitative study. Pathologica 86: 353-360, 1993.

  2- Yekeler H, Erel Ö, Yumbul A Z, Doymaz M Z, Doğan Ö, Özercan M R, İplikçi A.

    A sensitive stainig method for NORs. Journal of Patholoji. 175: 449-452, 1995.

  b- Ulusal dergilerdeki yayınlar:

    1- Baydinç C, Yumbul A Z, Atikeler M K, Özercan M R, Fidan H, Yekeler H. Spermatik kord torsiyonunun karşı testis üzerine etkisinin incelenmesi. Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi. 16(4): 582 – 587, 1991.

  2- Yumbul A Z, Baydinç C, Atikeler M K, Özercan M R, Fidan H, Yekeler H. Testis torsiyonunun karşı testis üzerindeki etkisinin prednizolon ile önlenmesi. Ç. Ü. Tıp Fak. Dergisi. 16(4): 588 - 592, 1991.

  3- Yumbul A Z, Güçkan G, Ağaoğlu A, Özercan M R, Fidan H, Yekeler H, Onaran H. Meme tüberkülozu: Üç olgu sunumu. İnfeksiyon Dergisi. 5(4): 287 - 289, 1991.

  4- Yekeler H, Yumbul A Z, Özercan M R. Nevus sebaceus. Türk. J. Dermatopathol. 2: 138 - 139, 1993.

            5- Yumbul A Z, Yekeler H, Fidan H, Hanbeyoğlu M Ü, Güçkan G. Over disgerminomu: Olgu sunumu. Türk Neoplazi Dergisi. 1(4): 143, 1993.

  6- Yekeler H, Özercan M R, Yumbul A Z, Ağan M,Yıldırım N, Özercan İ H. Non -Hodgkin lenfomalarda interfazik Ag-NOR sayılarındaki artış nedenleri. Türk Neoplazi Dergisi. 2(2): 35 -40, 1993.

  7- Felek S, Kılıç S S, Özercan M R, Ocak S, Yekeler H, Akbulut A, İlhan N. Prevention of tetrasikline hepatotoxicity by nicardispine. Tr. J. of Medical Sciences. 22: 25 -29, 1994.

  8- Kökçam İ, Yavrucuoğlu E, Yekeler H. Nevoid bazal hücreli epitelyoma sendromu ( Olgu raporu ). Tr. Klin. Dermatoloji. 4: 120 - 123, 1994.

  9- Yekeler H, Özercan M R, Yumbul A Z, Ağan M,Yıldırım N, Özercan İ H. Folliküler lenfomaların folliküler hiperplazilerden ayrımında Ag-NOR yönteminin değeri. Türk Patoloji Dergisi. 10(1): 11 -13, 1994.

  10- Yücel O, Yücel N, Erdem T S, Yekeler H, Özekici Ü, Yılmaz T. Preterm doğumlarda plasental patolojik bulgular. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 9: 29 - 34, 1995.

  11- Özercan M R, Yekeler H, Yumbul A Z, Güçkan G, Fidan H. Polikistik nefroma. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 9(1): 132 - 135, 1995.

  12- Felek S, Yekeler H, Ocak S, Doymaz M Z, İlhan N. Kılıç S S. An ınvestigation on the ınfluence of ginkgo biloba extract on tetracycline hepatotoxicity. Tr. J. of Medical Sciences. 24: 267 -272, 1995.

              13- Özlü T, Akbulut A, Çay M, Yekeler H, Özgüner F, Felek S. Ratlarda trakea lümeni içine damlatılan bakterilerin kolonizasyonu ve eliminasyonu üzerine sigara dumanının etkisi. Solunum. 20: 759 - 762, 1996.

  14- Şimşek M, Sözen R, Yekeler H, Yücel O, Özekici Ü. Abdominal gebelik (Olgu sunumu)  F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 10(1): 133 - 135, 1996.

  15- Semerciöz A, Atikeler M K, Yekeler H, Serhatlıoğlu S, Baydinç C. Tuberous sklerozlu bilateral angiomyolipom ( Olgu sunumu ). Türk Üroloji Dergisi. 22(4): 493 - 496, 1996.

  c- Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongrelerde tam metin olarak basılmış olanlar:

  1- Özercan M R, Demir A,Özercan İ H, Yekeler H, Yıldırım N. Midede heterotopik pankreas   ( İki olgu sunumu ). XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri kongre kitabı. Kayseri, s. 314 -318, 1993.

  2- Atikeler M K, Semerciöz A, Baydinç C, Yekeler H, Yalçın O, Yeni E. A case of true hermaphroditism. Türk Üroloji Dergisi. 7. International Urological Symposion Girne, North Cyprus 5 - 7 th May pp. 91 - 94, 1994.

  3- Arıca M, Akdeniz S, Serdar Z, Yekeler H, Sarı İ, Kılınç M, Şenerkek E. Psödoksantoma elastikum. XII. Prof. Dr. Lütfi Tat Simpozyumu Posterler Kitabı. 213 - 217, 1995.

  d- Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongre bildiri özetleri:

  1- Baydinç C, Yumbul A Z, Atikeler M K, Özercan M R, Fidan H, Yekeler H. Spermatik kord torsiyonunun karşı testis üzerine etkisinin incelenmesi. IX. Ulusal Patoloji Kongresi. s.20, Bildiri özetleri. İzmir 31 Ekim - 4 Kasım, 1990.

  2- Yumbul A Z, Baydinç C, Atikeler M K, Özercan M R, Fidan H, Yekeler H. Spermatik kord torsiyonunun karşı testis üzerindeki etkisinin prednizolon ile önlenmesi. IX. Ulusal Patoloji Kongresi. s.164, Bildiri özetleri. İzmir 31 Ekim - 4 Kasım, 1990.

  3- Yekeler H, Özercan M R,Yumbul A Z. Nucleolar organizer regions in lymphomas: A quantitative study. X th. World congress of academic and environmenal pathology. Madrid, Spain 18 -23 October, 1992.

  4- Yekeler H, Özercan M R, Yumbul A Z, Ağan M, Bal N. Non -Hodgkin lenfomalarda interfazik Ag-NOR sayılarındaki artış nedenleri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 112, Girne. Kıbrıs 3 -7 Kasım, 1992.

  5- Yekeler H, Özercan M R, Yumbul A Z, Ağan M, Bal N. Folliküler lenfomaların folliküler hiperplazilerden ayrımında Ag-NOR yönteminin yeri ve değeri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 13,  Girne. Kıbrıs 3 -7 Kasım, 1992.

  6- Şimşek M, Sözen R, Yekeler H, Yücel O, Özekici Ü. Bir vaka nedeniyle abdominal gebelik. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. s.24,  Kayseri, 19 - 22 Nisan, 1993.

  7- Yekeler H, Erel Ö, Yumbul A Z. A sensitive stainig method for NORs. XIV th. Europen cogress of pathology. Innsbruck, Ausria, September 5 - 10, 1993.

  8- Felek S, Kılıç S S, Özercan M R, Ocak S, Yekeler H, Akbulut A, İlhan N. Tetrasiklin hepatotoksisitesinin önlenmesinde nikardipin kullanımı. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. s. 297,  Antalya 11 - 15 Nisan, 1994.

  9- Semerciöz A, Atikeler M K, Yekeler H, Serhatlıoğlu S, Baydinç C. Bir hemorajik şok nedeni: Tuberous sklerozlu bilateral angiomyolipom. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. . 180,  Kayseri, 11 - 14 Mayıs, 1994.

  10- Yekeler H, Doğru O, Doğan Ö, Yıldırım N, Özercan İ H, Özercan M R. Osteoklastik dev hücreler içeren safra kesesi karsinosarkomu: Olgu sunumu. XI. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 90, Kuşadası 5 -8 Ekim, 1994.

  11- Özlü T, Akbulut A, Çay M, Yekeler H, Özgüner F, Felek S. Ratlarda trakea lümeni içine damlatılan bakterilerin kolonizasyonu ve eliminasyonu üzerine sigara dumanının etkisi. TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi.İstanbul 11 - 14 Haziran, 1995.

  12- Özlü T, Çay M, Akbulut A, Yekeler H, Naziroğlu M, Aksakal M. Does improve supplementary vitamin E the effect of cigarette smoke on the colonization of instilled bacteria into the tracheal lumen in rats? The European respiratory society annual congress. Barcelona, Spain, September 16 - 20, 1995.

  13- Yücel N. Yücel O, Yekeler H, Özekici Ü. Erken membran rüptürlü olgularda umblikal arter dopler bulguları ve fetal biyofizik profil ile plasental infeksiyon arasındaki ilişki. Perinatoloji Dergisi kongre özel sayısı. 4(1): s. 21, 1996.

  14- Yıldırım M, Çelik O, Yekeler H. Mandibulada santral dev hücreli granüloma  ( Bir olgu bildirisi )  XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Kongresi. öz. no. 157,  Bursa 4 - 8 Eylül, 1996.

  15- Yıldırım M,Çekirdekçi A, Rahman A, Doğukan A, Yekeler H, Göncü T. Plasmasitoma rezeksiyonu ve ilyak otogreft ile total sternum rekonstriksiyonu ( Bir olgu bildirimi ). XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Kongresi. öz. no. 106, Bursa 4 - 8 Eylül, 1996.

  16- Yıldırım N, Yumbul A Z, Yekeler H. Benign servikal epitel ile servikal intraepitelyal neoplazilerde argirofilik nükleolar organizer bölgeler ( Ag - NOR ) ile prolifere olan hücre nükleus antijeni ( PCNA ) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. XII. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 105, Ankara 12 - 15 Ekim, 1996.

  17- Yıldırım N, Yekeler H, Özercan M R. Deri neoplazmlarında prolifere olan hücre nükleus antijeni ( PCNA )'nın dağılımı. XII. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 66,  Ankara 12 - 15 Ekim, 1996.

  e- Bilimsel kitapta bölüm yazarlığı: Yumbul A Z, Yekeler H, Özercan M R, Yıldırım N B. Fırat Üniversitesi kanser istatistikleri. Ed. Tuncer İ, Burgut R, Bozdemir N, Coşar E F. Türkiyede kanser sıklığı. TÜBİTAK ve Ç. Ü. Tıp Fak. Adana 1994, s:117.

  3.3.2- Doçentlik Süresince:

    a- Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar:

  1-Yücel N. Yücel O, Yekeler H. The relationship between umbilical artery dopler findings, fetal biophysical score and plasental inflammation in cases of premature rupture of membranes. Acta Obstet Gynecol Scand. 76: 532-535, 1997.

            2- Semerciöz A, Keleştimur H, Üstündağ B, Baltacı A, Yekeler H, Sarsılmaz M, Halifeoğlu İ. Plazma renin activity and kidney damage in response to acute renal ischemia and ramipril treatment in ovariectomized and Uninefrectomized rats. Med Sci Res 25: 533-536, 1997.

  3- Naziroğlu M, Çay M, Üstündağ B, Aksakal M, Yekeler H. Protective effects of vitamin E on carbon tetrachloride- induced liver damage in rats. Cell Biochem Funct 17: 253 - 259, 1999.

  4- Özlü T, Çay M, Akbulut A, Yekeler H,   Naziroğlu M, Aksakal M. The facilitating effect of cigarette smoke on the colonization of instilled bacteria into the tracheal lumen in rats and the improving influence of supplementary vitamin E on this process. Respirology 4: 245 - 248, 1999.

  5- Kabakuş N, Aydınoğlu H, Bakkaloğlu S A, Yekeler H. Mumps interstitial nephritis: a case report. Pediatr Nephrol 13. 930 - 931, 1999.

  6- Özercan İ H, Bahçecioğlu İ H, Özercan M R, Bozlak N, Doğan C, Yekeler H. Proliferating cell nuclear and nuclekolar organizer region for differential diagnosis of dysplasia and adenocarcinoma in gastric biopsies. Indian Journal of Gastroenteroloji 19: 57 - 60, 2000.

  7- Rahman A, Burma O, Felek S, Yekeler H. Atrial septal sefect presenting with brucella endocarditis. Scand J Infect Dis. 33; 776-777, 2001.

  8- Yekeler H, Bitmiş K, Özçelik N, Doymaz M Z, Çalta M. Analysis of toxic effects of alternaria toxins on esophagus of mice by light and electron microscopy. Toxicologic Pathology. 29 (4): 492-497, 2001.

  9- Kökcam İ, Köse A, Yekeler H, Doymaz M Z. Lupus vulgaris in a child folloving BCG immunization. Australasian Journal of Dermatology. 42; 275-277, 2001.

  10- Alagoz G, Çeliker Ü, İlhan N, Yekeler H,Tamer D, Çeliker. H. Effect of L-Carnitine on retinal ischemia-reperfusion injury. Ophthalmologica. 216: 144-150, 2002.

  11- Öner J, Kükner A, Öner H, Ozan E, Yekeler H. Effect of vitamin E on follicular cell proliferation and expression of apoptosis-associated factors in rats with 6-N-propyl-2-thiouracil-induced goitrogenesis. Folia Histchemica Et Cytobiologica. 41(4): 213-217, 2003.

  12- Onur R, Semerciöz A, Orhan I, Yekeler H. The effects of melatonin and the antioxidant defence system on apoptosis regulator proteins (Bax and Bcl-2) in experimentally induced varicocele. Urol Res. 32: 204-208, 2004.

  13- Bulbuller N, Dogru O,  Yekeler H, Cetinkaya Z, Ilhan N, Kirkil C. Effect of Melatonin on Wound Healing in Normal and Pinealectomized Rats. Journal of Surgical Research. 123: 3-7, 2005.

  14- Yildirim H, Cihangiroglu M, Ozdemir H, Kabaalioglu A,  Yekeler H, Kalender O. Castleman’s disease with isolated extensive cervical involvement. Australasian Radiology, 49: 132-135, 2005.

  15- Kus I, Ogeturk M, Oner H, Sahin S, Yekeler H, Sarsilmaz M. Protective effects of melatonin against carbon tetrachloride- induced hepatotoxicity in rats: a light microscopic and biochemical study. Cell Biochem Funct 23: 169 - 174, 2005.

  b- Ulusal dergilerdeki yayınlar:

              1- Kökçam İ, Yekeler H, Uyar B. Tanınız nedir? Güneş gören vücut alanlarında hiperpigmente lezyonlar. Turk. J. Dermatopathol. 1 - 2: 74 - 79, 1997.

  2- Yıldırım N, Yumbul A Z, Yekeler H, Özercan İ H, Doğan C, Erkmen A D. Servikal intraepitelyal neoplazilerde nükleolar organizer bölgeler. Türk Patoloji Dergisi. 13 - 2: 12 -15, 1997.

  3- Yıldırım N, Yumbul A Z, Yekeler H, Özercan M R, Yılmaz F. Benign servikal epitel ile servikal intraepitelyal neoplazilerde prolifere olan nükleus antijeni ( PCNA )'nın değerlendirilmesi. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 11(1): 129 - 133, 1997.

  4- Kökçam İ, Eseoğlu S, Yekeler H. Bir schamberg hastalığı olgusu. Lepr. Mec. 46 - 51, 1997.

  5- Unsaldı S, Aksulu H E, Yekeler H, Dinç M, Bulut S, Bingöl İ. Köpeklerde N - omega - nitro - L - argininin kemik iyileşmesine etkisi. Fırat Tıp Dergisi. 1(4): 248 - 252, 1997.

  6- Yekeler H, Doğru O, Doğan Ö, Yıldırım N, Özercan İ H, Özercan M R. Carcinosarkoma of the galbladder. Tr. J. of Medical Sciences. 27: 379 - 381, 1997.

  7- Yekeler H, Nurten B, Özercan İ H, Bülbüller N, Serhatlıoğlu S. Pankreatik  solid ve epitelyal neoplazm (Olgu sunumu). Türk Neoplazi Dergisi. 7 (2): 91 –94, 1999.

  8- Ardıçoğlu A, Yalçınkaya F R, Yekeler H, İlhan N, Orhan İ, Uğur I, Öztürk A, Baydinç C. Gama radyasyonun böbrekler üzerindaki histopatolojik ve serbest radikal düzeyine etkisi ile korunmasında melatonin ve Vit-E kullanımı. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi. 4 (2): 46-49, 2000.

  9- Yekeler H, Doğan C. Meme karsinomlarında klinik ve histopatolojik prognostik parametreler ile p53 ve Ag NOR boyanma özelliklerinin karşılaştırılması. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 14(2): 341 - 348, 2000.

  10- Yekeler H, Nurten B, Orhan İ, Akpolat N, Ertürk E. Adenomatoid tümör: Epididim

  ( Olgu sunumu ). Fırat Tıp Dergisi. 2:3, 352 - 354, 2001.

  11- Yahşi S,Yekeler H, Akpolat N, Bülbüller N, Serhatlıoğlu S. Jejenumun malign granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi. 6: 4, 552 - 555, 2001.

  12- Çobanoğlu B,Yekeler H. Apendiksin müsinöz kistadenomu. Fırat Tıp Dergisi. 7:1, 691 - 693, 2002.

  13- Kazez A, Kökçam İ, Yekeler H. Bebekte dev molluskum kontagiozum. Fırat Tıp Dergisi. 7:1, 688 - 690, 2002.

  14- Akpolat N, Yahşi S, Yekeler H, Bülbüller N. Pnömatozis sistoides intestinalis: Olgu sunumu. T Klin J Med Sci. 22: 63-66, 2002.

  d- Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongre bildiri özetleri:

            1 - Özercan İ H, Bozlak N, Özercan M R, Yekeler H, Doğan C, Boz A. Paratroid karsinomu. XII. Ulusal Patoloji Sepozyumu. s. 85,  Adana - Mersin 24 - 27 Nisan, 1997.

  2- Özercan İ H, Bozlak N, Özercan M R, Doğan C, Yekeler H. Maksiller kemikte ameloblastik fibroma. XII. Ulusal Patoloji Sepozyumu. s. 54, Adana - Mersin 24 - 27 Nisan, 1997.

  3- Yıldırım N, Özercan İ H, Doğan C, Boz A Yekeler H. Troid tümörlerinde prolifere olan hücre nükleus antijeni ( PCNA / cyclin )'nın değerlendirelmesi. XIII. Ulusal Patoloji Kongresi Uluslararası Katkılarla. İstanbul 4 - 8 Eylül, 1997.

  4- Ünsaldı S, Aksulu H E, Yekeler H, Dinç M, Bulut S, Bingöl İ. The effect of N -nitro-L-arginine on bone remodeling in canine. III. International congress of patophysiology. Lahti, Finland, 28 June - 3 July, 1998.

  5- Doğan C, Yekeler H, Özercan İ H, Üstündağ B, Özercan M R, Ağaoğlu A. Meme karsinomlarında konvansiyonel klinik ve histopatolojik prognostik parametreler ile p 53, hormon reseptörleri ve Ag NOR boyanma özelliklerinin karşılaştırılması. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. s. 159, Kuşadası 11 - 17 Nisan, 1999.

  6- Yekeler H, Bozlak N, Özercan İ H, Bülbüller N, Doğan C. Pankreasın solid ve epitelyal neoplazmı ( Olgu sunumu ). XIV. Ulusal Patoloji Kongresi. Kuşadası. s. 301,  11 - 17 Nisan, 1999.

  7- Naziroğlu M, Çay M, Yekeler H, Aksakal M, Baydaş G. Role of intraperitoneally administrated vitamin E and selenium againist carbon tetrachloride- induced chronic liver damage and cirrhosis. 10th International Symposium on Trace Elements in Man and Animal. Evian, France. May 2 – 7, 1999.

  8- Akpolat N, Yalçınkaya İ, Yekeler H, Bayram İ. Akciğerin primer malign fibröz histiyositomu ( Olgu sunumu ). XV. Ulusal Patoloji Sepozyumu. p 228,  Belek - Antalya 24 - 27 Mayıs, 2000.

  9- Akpolat N, Yekeler H, Özercan R. Vulvanın multipl papiller hidradenomu (Olgu sunumu). XV. Ulusal Patoloji Sepozyumu. p 170,  Belek - Antalya 24 - 27 Mayıs,  2000.

  10- Yekeler H, Bozlak N, Orhan İ, Ergin E. Adenomatoid tümör: Epididim ( Olgu sunumu). XV. Ulusal Patoloji Sepozyumu. p 018,  Belek - Antalya 24 - 27 Mayıs,  2000.

  11- Doymaz M.Z, Akbulut A, Bulut Y, Yekeler H, Akbulut H, Kılıç S.S. Detection of hepatitis B virus DNA in liver biopsy samples. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. İstanbul, Turkey. 1 – 4 April 2001.

  12- Kükner A S, Yılmaz T, Yekeler H, Celebi S. Higly selective local application (attouchement) of 5-fluorouracil for treating conjunctival dysplasia. XIII. Congress of the European society of ophthalmology. İstanbul, Turkey.  3 – 7 June 2001.

  13-Coşkun F, Yekeler H, Yıldırım H, Cihangiroğlu M, Akarsu S. İnce iğne aspirasyonu ile tanı konulan parotis lojunda rabdomyosarkom olgusu. XV. Ulusal Patoloji Kongresi. p 38,  Adana 20 - 26 Ekim,  2001.

  14-Coşkun F,  Çekirdekçi A, Yekeler H, Muz M.H, Çobanoğlu B. Akciğerde adenoid kistik karsinoma (olgu sunumu). XV. Ulusal Patoloji Kongresi. p 298,  Adana 20 - 26 Ekim,  2001.

  15-Yekeler H, Atay M, Atay Z, Akpolat N, Şimşek M, Erel Ö. Seröz effüzyonlardaki overin seröz papiller kistadenokarsinomlarında immünhistokimyasal ve histokimyasal parametrelerin tanısal değeri. XV. Ulusal Patoloji Kongresi. p 202,  Adana 20 - 26 Ekim,  2001.

  16-Kazez A, Yekeler H, Turgut M, Apak S, Parmaksız M E. Düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlarda idiopatik fokal intestinal perforasyon. Pediatrik cerrahi dergisi kongre özel sayısı. Volume 15, Supplement, 2001.

  4- ATIFLAR   

       Atıf Yapılan Yayınlar:

  1- Yekeler H, Erel Ö, Yumbul A Z, Doymaz M Z, Doğan Ö, Özercan M R, İplikçi A.

    A sensitive stainig method for NORs. Journal of Patholoji. 175: 449-452, 1995.

       (Yapılan atıf sayısı: 6)

            2- Yekeler H, Özercan M R,Yumbul A Z, Ağan M, Özercan İ H. Nucleolar organizer regions in lymphomas: A quantitative study. Pathologica 86: 353-360, 1993.

       (Yapılan atıf sayısı: 4)

  3-Yücel N. Yücel O, Yekeler H. The relationship between umbilical artery dopler findings, fetal biophysical score and plasental inflammation in cases of premature rupture of membranes. Acta Obstet Gynecol Scand. 76: 532-535, 1997.

            (Yapılan atıf sayısı: 2)

            4- Semerciöz A, Keleştimur H, Üstündağ B, Baltacı A, Yekeler H, Sarsılmaz M, Halifeoğlu İ. Plazma renin activity and kidney damage in response to acute renal ischemia and ramipril treatment in ovariectomized and Uninefrectomized rats. Med Sci Res 25: 533-536, 1997.

  (Yapılan atıf sayısı:1)

  5- Naziroğlu M, Çay M, Üstündağ B, Aksakal M, Yekeler H. Protective effects of vitamin E on carbon tetrachloride- induced liver damage in rats. Cell Biochem Funct 17: 253 - 259, 1999. (Yapılan atıf sayısı:1)

  6- Felek S, Kılıç S S, Özercan M R, Ocak S, Yekeler H, Akbulut A, İlhan N. Prevention of tetrasikline hepatotoxicity by nicardispine. Tr. J. of Medical Sciences. 22: 25 -29, 1994.

  (Yapılan atıf sayısı:1)

  Atıf Yapan Yayınlar:

    1- Crocker j. The trials and tribulations of interphase Ag-NORs. J Pathol 175: 367-368, 1995.

    2- Murai T, Mori S, Hato F, Kinoshita Y, Fukushima S. Possible inhibitory effects of promotion stage treatment with thymosin fraction 5 on N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) nitrosamine-initiated urinary tract carcinogenesis in NON/Shi mice. Int J Oncol. 8:117-124,1996.

    3- Miracco C, Montesco M C, Santopietro R, Spina D, dAmore E S G, Tosi P, Ninfo V. Proliferative activity, angiogenesis, and necrosis in peripheral nerve sheath tumors: A quantitative for prognosis. Mod. Pathol. 9: 1108-1117, 1996.

    4- Abiko Y, Muramatsu T, Tanaka Y, Ohuchi T, Satoh M, Okumura K, Shibata T, Inoue T, Kanazawa M, Arisue M, Shimono M, Kaku T. Basaloid- squamous cell carcinoma of the oral mucosa: Report of two cases and study of the proliferative activity. Pathol Int. 48: 460-466, 1998.

    5- Hung L C, Pong V F, Cheng C R, Wong F I, Chu R M. An improved system for quantifying AgNOR and PCNA in canine tumors. Anticancer Res. 20: 3273-3280, 2000.

    6- Kaplan I, Engelberg J, Dayan D. The effect of desalivation on 4-nitroquinoline-1-oxide-induced tongue carcinogenesis: a morphometric study of nucleolar organizer regions. J. Oral Pathol. Med. 30:48-52, 2001.

  7- Yekeler H, Erel Ö, Yumbul A Z, Doymaz M Z, Doğan Ö, Özercan M R, İplikçi A.

    A sensitive stainig method for NORs. Journal of Patholoji. 175: 449-452, 1995.

    8- Mamaev N N, Medvedeva N V, Shust V F, Markochev A B, Pasternak N D. Nucleoli and AgNORs in Hodgkin’s disease. J. Clin. Pathol.-Mol. Pathol. 50: 149-152, 1997.

    9- Kiupel M, Bostock D, Bergman V. The procnostic significance of AgNOR counts and PCNA- positive cell counts in canine malignant lymphomas. J Comp. Pathol. 119: 407-418, 1998.

    10- Kiupel M, Taske E, Bostock D. Procnostic factors for treated canine malignant lymphoma. Vet. Pathol. 36: 292-300, 1999.

    11- Greig P C. The diagnosis of intrauterine infection in women with preterm premature rupture of the membranes (PPROM). Clin. Obstet. Gynecol. 41:849-863, 1998.

    12- Ghidini A, Salafia C M, Kirn V, Doria V, Spong C Y. Biophysical profile in predicting acute ascending infection in preterm rupture of membranes before 32 weeks. Obstet Gynecol. 96: 201-206, 2000.

    13- Carattino M D, Cueva F, Fonovich-de-Schroeder T M, Zuccollo A. Kallikrein-like amidase activity in renal ischemia and reperfusion. Brazilian J. Med. Biol. Res. 33:595-602,2000.

    14- Compo G M, Squadrito F, Ceccarelli S, Calo M, Avenosa A, Campo S, Squadrito G, Altavilla D. Reduction of carbon tetrachloride-induced rat liver injury by IRFI 042, a novel dual vitamin E-like antioxidant. Free Radic. Res. 34: 379, 2001.

    15- - Felek S, Yekeler H, Ocak S, Doymaz M Z, İlhan N. Kılıç S S. An ınvestigation on the ınfluence of ginkgo biloba extract on tetracycline hepatotoxicity. Tr. J. of Medical Sciences. 24: 267 -272, 1995.

  5- LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ EĞİTME KATKI

  A-Lisans ve lisans üstü eğitimde verdiği dersler

  1993 den beri tıp fakültesi öğrencilerine patoloji dersleri

  2000 den beri sağlık yüksek okulu, sağlık memurluğu bölümünün patlolji derslerini vermekteyim  

  • Yönettiği Tezler

  1- Tıpta uzmanlık tezi: Meme karsinomlarında konvansiyonel klinik ve histopatolojik prognostik parametreler ile p53, hormon reseptörleri ve AgNOR boyanma özelliklerinin karşılaştırılması.  Dr. Cengiz Doğan, 1998.

   

  6- ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

  1- Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF)- Proje No, 466: Renal hücreli karsinomlarda prognostik faktörler ile AgNOR, P53 ve Ki-67 boyama özelliklerinin karşılaştırılması.

  7- BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ

  Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi danışma kurulu üyeliği

  Fırat Tıp Dergisi danışma kurulu üyeliği

  F. Ü. Tıp Fakültesi Etik Kurul üyeliği

  8- ALDIĞI ÖDÜLLER

  TÜBİTAK bilimsel yayınları teşvik ödülü. 30 Mayıs 1994

  TÜBİTAK bilimsel yayınları teşvik ödülü. 11 Temmuz 1995

  TÜBİTAK bilimsel yayınları teşvik ödülü. 17 Şubat 1998

Hızlı Randevu