Opr. Dr. Canan YILMAZ TORUN
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Opr. Dr. Canan YILMAZ TORUN

Opr. Dr. Canan YILMAZ TORUN

  • Hekim Adı Soyadı :

   Canan YILMAZ TORUN

  • Ünvan :

   Opr. Dr.

  • Doğum Tarihi :

   8.1.1981

  • Uzmanlık Alanı :

   Kadın Hastalıkları ve Doğum

  • İletişim :

 •  

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Doktoru 1999-2005 

  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2008-2012 

 • Pratisyen Hekim Osmangazi Sağlık Ocağı,Şanlıurfa -Mecburi HİZMET 2005-2007

  Asistan Kocaeli Üniversitesi,Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları A.D 2007-2007

  Pratisyen Hekim Tuzla Şifa Sağlık Ocağı,İstanbul 2007-2008

  Asistan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D 2008-2012

  Aralık Fellow,World Laparoscopy Hospital,New Delhi/INDIA 2012

  Uzman Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi(Mecburi Hizmet) 2013-2014 Mart-Kasım

  Öğretim üyesi Yeditepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D 2015

  Emsey Hospital,Uzman 2015

 • TJOD- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

  JED- Jinekolojik Endoskopik Derneği

  Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

  WALS(The World Association of Laparoskopik Cerrahi)

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

   

  C1. (Bölüm Çevirisi)
  Kitabın Adı: Williams Obstetrics
  Yazar:Schorge JO, Schaffer JI, Halvorson LM, Bradshaw KD, Cunningham FG.
  Çeviri Editörü: Yavuz Ceylan, Gökhan Yıldırım, Halil Aslan, Ahmet Gül, Ali Gedikbaşı.
  ISBN: 978-975-420-768-2

  Bölüm 37: Postterm Gebelik

  Yayınevi: Nobel Tıp/2009

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  D1. Yıldırım G, Çetinkaya N, Yencilek F, Attar R, İnan Y, Yılmaz C, Yeşildağlar N, Karateke A, Fıçıcıoğlu C, "Fizyopatolojik Olarak Gebelik Hidronefrozunun Değerlendirilmesi: Üç Farklı Yaklaşım", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 40 (4), 191-195 (2009).

   

  D2. Yıldırım G, Inan Y, Çomunoğlu N, Attar R, Çetinkaya N, Yılmaz C, Yeşildağlar N, Karateke A, Fıçıcıoğlu C, " Pelvik Endometriozisi Olmayan Asemptomatik Bir Hastanın Sezaryen Skarında Endometriotik Nodül", Fırat Tıp Dergisi, 15(3), 152-154 (2010).

   

  D3. Yıldırım G, Yılmaz C, Ersan F, Attar R, Somunkıran A, Yeşildağlar N, Karateke A, Fıçıcıoğlu C, " Gebelik Sırasında 50 gr Glukoz Tarama Testi Pozitif Olan Hastaların 100 gr Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 41 (3), 123-127 (2010).

   

  D4. Özge Kızılkale, Canan Yılmaz Torun, Mert Yeşiladalı, Pınar Cenksoy, Gazi Yıldırım, Oluş Api. '' İzole Aberran Sağ Subklavian Arterin Saptanmasının Prenatal Tanıdaki Önemi'', Perinatoloji Dergisi Yıl: 2014; Cilt: 22 Sayı: (1) Sayfa:(1-61) DOI: 10.2399/prn.140221011

   

  D5. Özge Kızılkale, Canan Yılmaz Torun, Mert Yeşiladalı, Pınar Cenksoy, Gazi Yıldırım, Cem Fıçıcıoğlu, Oluş Api. ''Amniyotik Katlantı ve Amniyotik Band Sendromu: Birbirine Karışabilen İki Durum'', Perinatoloji Dergisi Yıl:2014; Cilt:22 Sayı:(1) Sayfa:(53-56) DOI:10.2399/prn.140221009.

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   

  E1. Yıldırım G, Attar R, Fıçıcıoğlu C, Aygun HB, Karateke A, İnan Y, Yılmaz C, Çetinkaya N, Yeşildağlar N, "Klomifen Sitrat ile Ovulasyon indüksiyonu sonucu gelişen Over Torsiyonu ve Laproskopik Tedavisi", Jinekolojik Endoskopi Derneği 3. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009 (Poster sunumu).

   

  E2. Yıldırım G, Attar R, Ozkan F, Aygun HB, Inan Y, Cetinkaya N, Torun C, Karateke A, Fıçıcıoğlu C, Yeşildağlar N, "Ratlarda Deneysel Endometriozis Modelinin Uygulanabilirliği ve Uygunluğu", VII. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne, KKTC, 14-19 Mayıs 2009 (Poster sunumu).

   

  E3. Yıldırım G, Yeşildağlar N, Attar R, Özkan F, Yılmaz B, Kılıç E, Öztezcan S, Çetinkaya N, İnan Y, Yılmaz C, Karateke A, Fıçıcıoğlu C, "Rat Endometriozis Modelinde Melatonin (Anti-oksidan) ve Letrozol (Aromataz inhibitörü) nün Karşılaştırılması", II. UTD Kongresi, Belek, Antalya, 1-4 Ekim 2009 (Poster sunumu).

   

  E4. Yıldırım G, Attar R, Fıçıcıoğlu C, Yeşildağlar N, Çomunoğlu N, İnan Y, Çetinkaya, Yılmaz C, Karateke A, "Pelvik endometriozisi olmayan asemptomatik bir hastanın sezaryen skarında endometriotik nodül", II. UTD Kongresi, Belek, Antalya, 1-4 Ekim 2009 (Poster sunumu).

   

  E5. Attar R, Yıldırım G, Çetinkaya N, İnan Y, Yılmaz C, Fıçıcıoğlu C, "Tanısal Laparoskopi Sırasında Meydana Gelen Epigastrik Arter Yaralanmasının Laparoskopik Olarak Kontrolü", Jinekolojik Endoskopi Derneği 3. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir, 7-11 Nisan 2009 (Video sunumu).

   

  E6. Canan Yılmaz Torun, Özge Kızılkale, Mert Yeşiladalı, Oya Akçin Açıkgöz, Gazi Yıldırım,Cem Fıçıcıoğlu. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları olan Hastalarda Paternal Lenfosit İmmunizasyonunun Etkinliği. “5. TSRM- Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi”, Çeşme, İzmir, 27-30 Eylül 2012. (PB-36- Poster sunumu).

   

  E7. Özge Kızılkale, Canan Yılmaz Torun, Gazi Yıldırım, Mert Yeşiladalı. Embryo Transferi Sonrası Gelişen Bilateral Tubal Ektopik Gebelik. “5. TSRM- Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi”, Çeşme, İzmir, 27-30 Eylül 2012. (PB-155- Poster sunumu).

   

  E8. Özge Kızılkale, Canan Yılmaz Torun, Gazi Yıldırım. Komplet Vaginal ve Uterin Septum Rezeksiyonu Sonrası Başarılı Gebelik. “5. TSRM- Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi”, Çeşme, İzmir, 27-30 Eylül 2012. (PB-156- Poster sunumu).

   

  E9. Canan Yılmaz Torun, Özge Kızılkale, Gazi Yıldırım, Cemile Bilgin, Oluş Api, Cem Fıçıcıoğlu. İntrauterin Transfüzyon sırasında gelişen transplasental hemoraji. “8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Fethiye, Türkiye, 26-30 Eylül 2012. (Bildiri N0:8- Poster sunumu).

   

  E9. Rukset Attar, Gazi Yıldırım, Canan Yılmaz Torun, Özge Kızılkale, Cem Fıçıcıoğlu “Normal Doğumu Takiben İkinci Gebeliğinde Plasenta Previa Gelişen Olgunun Sezaryeni Sirasinda Meydana Gelen Kanamanin Yönetimi”, 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2013 (Ep-151-Poster sunumu).

 • Gebelik Takibi ve Doğum

  Laparoskopik Ameliyatlar

  Histereskopik Miyom, Polip ve Yapışıklıkların Tedavisi

  Genital Estetik

  Genital Organ Sarkması ve İdrar Kaçırma Ameliyatları

  Vajinismus ve Cinsel Terapi

Hızlı Randevu