Opr. Dr. Ayşe DOLAR BİLGE
Göz Hastalıkları

Opr. Dr. Ayşe DOLAR BİLGE

Opr. Dr. Ayşe DOLAR BİLGE

  • Hekim Adı Soyadı :

   Ayşe DOLAR BİLGE

  • Ünvan :

   Opr. Dr.

  • Doğum Tarihi :

   18\08\1980

  • Uzmanlık Alanı :

   Göz Hastalıkları

 • Uludağ Üniversitesi Tıp fak., Oküplastik Cerrahi Fellowship 2013

  Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçentlik 2012

  Observership Moorfields Eye Hospital, Oküloplastik Cerrahi Observership 2009

  Göz Hastalıklaarı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hast. - Göz Hastalıkları, Y. Lisans 2004-2009

  İstanbul Tıp Fakültesi 1998-2004

   

   

   

   

 • Türk Tabipler Birliği

  Tük Oftalmoloji Derneği

 • 7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
        7.1.1. Ocular Angiographic Findings in Patients with Neurofibromatosis Type 1
               A. Ardagil Akçakaya ,  H. H. Erbil,  A. Olgun,  A Dolar,  E. Göncü, S. Arı Yaylali, H.  Horoz 
               Neuro-Ophthalmology, 1744-506X, Volume 32, Issue 3, 2008, Pages 141 – 146.

       7.1.2. The prevalence of anisometropia aniso-astigmatism and amblyopia in neurofibromatosis  type1
                A. Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylali, H. H. Erbil, A. Olgun, Z. Aslan,  A.  Dolar
                Eur J Ophthalmol 2009; 19: 470 – 474.

       7.1.3. Visual acuity and contrast sensitivity function after accommodative and multifocal 
                intraocular lens
               C. Mesçi, H. Erbil, L. Özdöker, Y. Karakurt, A. Dolar Bilge
                 Eur J Ophthalmol 2010; 20: 13 – 13. 

      7.1.4. Congenital Cranio-Orbital Myofibroma.

               Yazıcı B,  Bilge AD, Yazıcı Z, Yalçınkaya U.

             Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 2011 Jul-Aug;27(4):e108-11.

   

  7.1.5. Lacrimal Punctal Occlusion With Conjunctival Flap.

           Yazc B, Bilge AD, Naqadan F.

          Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014 Sep 16. [Epub ahead of print]

  7.1.6. Reconstruction of orbital exenteration defects with bilobed forehead flap.
           Bilge AD, Yazıcı B, Kasapoğlu F.
           Int Ophthalmol 2016, March 9.
      
  7.1.7. Intraorbital foreign bodies: clinical featuresand outcomes of surgical removal
           Ayşe Dolar Bilge, M.D., Hakan Yılmaz, M.D., Bülent Yazıcı, M.D., Faisal Naqadan, M.D.
           Ulus Travma Acil Cerrahi Derg doi: 10.5505/tjtes.2016.20925.

  7.1.8. Melanocytic Nevus of The Tarsal Conjunctiva
           Yazıcı B, Bilge AD, Yağcı A, Altıntepe F.
             10.5152/balkanmedj.2016.150317

  7.1.9. Sixth Nerve Palsy Following Botulinum Toxin injection for Facial Rejuvenation
             Ayse Dolar Bilge, Fariz Sadigov & Senem Salar-Gomceli
             Page 1-5 | Received 01 Aug 2016, Accepted 19 Aug 2016, Accepted author version posted   
             online: 25 Aug 2016, Published online: 25 Aug 2016
             http://dx.doi.org/10.1080/15569527.2016.1227989
  7.1.10. Bilateral Serous Macular Detachment in a Patient with Nephrotic Syndrome
             Ayşe Dolar Bilge, Sevil Arı Yaylalı, Sara Yavuz, İlke Bahçeci Şimşek
              Retinal Cases and Brief Report, Accepted September 2016.  epub ahead


   7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 
        7.3.1. Change in visual acuity and accommodation capacity with 1 CU Accommodative IOL at long   
                 term follow-up and effect of laser capsulotomy to the visual performance.
                 C. Mesci, A. Bilge, A.Olgun, Z. Aslan
                 ESCRS 15th meeting, poster.
        7.3.2. Fundus fluorescein angiography findings in patients with Neurofibromatosis type -1.
                 EUNOS 2007, 8. Avrupa Nörooftalmoloji Kongresi, en iyi poster birincilik ödülü
  A.    Ardagil Akçakaya, H. H. Erbil, A. Olgun, A. Dolar
       7.3.3.  The Reconstruction of Inferior Periorbital Defects with  Combined Semisircular and       
                 Tarsoconjunctival Flaps.
                 ESOPRS 2011, Italy.
                  Bülent Yazıcı, Fatih Toka, Ayse Dolar Bilge.
       7.3.4.  Orbital Angiomyxoma: A case report
                  ESOPRS, 2013, Barcelona.
                  Ayşe Dolar Bilge, Bülent Yazıcı, Ulviye Yalçınkaya.
      7.3.5. Reconstruction after orbital exanteration using bilobar flap. 
               Moorfields Oculoplastic Surgery Symposium, 2014, London.
                Ayse Dolar Bilge, Bülent Yazıcı.
      7.3.6. Lacrimal punctal occlusion with conjunctival flap. 
                ESOPRS 2014, Budapest.Sözlü sunu
                Bülent Yazıcı, Ayşe Dolar Bilge, Faisal Naqadan.
     
   7.3.7.  A comparison of conjunctival autograft and conjunctival transpositional flap  
              techniques in primary pterygium.
              Ayse Dolar Bilge, Ali Olgun, Fariz Sadigov, İlke Bahçeci Şimşek
              ESCRS 2015, Istanbul, poster presentation

   7.3.8.  Malignant tumors of lacrimal sac region
             Ayse Dolar Bilge, Bulent Yazıcı, Dilek Yüksel, Cansu Cıbık, Sefa Yasar
             ESOPRS 2015, Bruksel, poster presentation

   7.3.9. Surgical Treatment for Eyelid Malpositions Secondary Lamellar Ichthyosis.
             Ayse Dolar Bilge, Bulent Yazıcı
             ESOPRS 2016, Atina, poster presentation
               
        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
        7.5.1. Erken Solar Makülopatide Optik Koherens Tomografi Bulguları
                 A. Ardagil, S. Yayalalı, A. Dolar, H. H. Erbil
                 Ret-Vit 2006;14:295-298.

      7.5.2.  Emboliye Bağlı Akut Retina Arter Dal Tıkanıklığında Optik Koherens Tomografi Bulguları
               A. Sönmez, A. Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, A. Dolar
               Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2007, 16:282-284.

      
  7.5.3.  Tüplü Dalış ile İlişkili Oküler Patolojiler, Bir Subkonjonktival Kanama Olgusu
               A.Dolar Bilge, A.Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, H.H. Erbil.
               T. Oft. Gaz. 38, 446-448, 2008.

    

    7.5.4.  Difraktif (Acrismart) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt 
                Ameliyatları Sonrası  Görme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 
                C. Mesçi,  S. Yakut,  A. Ardagil Akçakaya,  A. Dolar Bilge, A. Olgun, S. Salar, H. H. Erbil
                Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(1):13-9


      7.5.5  Levator Aponevroz Cerrahisi Sonrasında Görülen Konjonktiva Prolapsusu ve Tedavi
               Yöntemi
               A. Dolar Bilge, C. Mesçi, H. H. Erbil
              Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(1):68-70.

   

  7.5.6 Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız

         Güzide Akçay, Cem Mesci, Asiye Aybar, Ayşe Bilge, Hasan H. Erbil
         Med Med J. 2013; 28(1): 25-29

      7.5.7. Frontalis Suspension Sling Using Slicone Rods in Chronic Progressive External 
               Ophthalmoplegia
               Ayşe Dolar Bilge, Dilcan Kotan, Cem Mesci
               Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 • Sayı: 3 • Temmuz 2014

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
  7.6.1    Fotodinamik tedavide bir yıllık sonuçlarımız
  S.Arı Yaylalı, A.Ardagil Akçakaya,  A. Sönmez,  H. Acar,  A. Dolar, H. H.Erbil.
  TOD 41. Ulusal Kongre poster 

  7.6.2.    Akomodatif- Difraktif ve Refraktif Multifokal Göz içi lenslerinin Katarakt Ameliyatı Sonrası Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması
  C. Mesçi,  H. Erbil, L. T. Özdöker,  S. Yakut,  A. Dolar
  TOD 41. Ulusal kongre poster

  7.6.3.    Difraktif(Restor) ve Refraktif( Rezoom) Multifokal Göz içi lenslerle Ktarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
  C. Mesçi,  H. H. Erbil,  A. Dolar
  TOD 42. Ulusal kongre poster yada sözlü sunu

  7.6.4.    Katarakt Ameliyatı Sonrası Presbiopinin Rehabilitasyonunda Refraktif (Rezoom) ve Refraktif/ Difraktif (Acri-Smart) Multifokal GİL lerin Karşılaştırılması
  S. Yakut,  C. Mesçi,  A. Dolar, L. T. Özdöker,  H.H. Erbil
  TOD 42. Ulusal kongre sözlü sunu

  7.6.5.    NF-1 Hastalarında Anizometropi, Anizoastigmatizma ve Ambliyopi Prevalansı
  Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, A. Olgun,  Z. Aslan,  A. Dolar, H.H.Erbil
  TOD 42. Ulusal kongre poster


  7.6.6.    Bilateral akomodatif göziçi lenslerle monofokal lenslerin uzun dönem karşılaştırmalı klinik sonuçları 
  A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Olgun,  B. Candemir,  A. Ardagil Akakaya,  H.H. Erbil
  TOD 43.Ulusal Kongre sözlü bildiri

  7.6.7.    Kronik Progresif Eksternal Oftalmoplejiye Bağlı Ptoziste Cerrahi Metod
  A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Ardagil Akçakaya, H.H. Erbil
  TOD 43.Ulusal kongre poster

        7.6.8.   Levator Aponevroz Cerrahisi Sonrası Görülen Konjonktiva Prolapsusu ve Tedavi
  Yöntemi.
  A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Olgun,  H. H. Erbil
  TOD 43.Ulusal kongre poster

       
   7.6.9. Kozmetik Amaçlı Botulinum Toksin Kullanımı Sonucu Oluşan Altıncı Sinir Paralizisi.
  F. Sadigov, A. Dolar Bilge, A. Ardagil Akçakaya, H.H. Erbil.
  TOD 44. Ulusal kongre poster

       7.6.10. Lamellar İhtiyozise Sekonder Alt Kapak Skatrisyel Ektropionunun Cilt Grefti ile Onarımı
  Ayse Dolar Bilge, Bülent Yazıcı
  TOD 46. Ulusal kongre poster

   

  7.6.11. Orbital Egzanterasyon Defekti Onarımında Çift LOblu Alın Flebi
             Ayşe D. Bilge, Bülent Yazıcı
             TOD 48. Ulusal Kongre, poster

  7.6.12. Lakrimal Kese Bölgesi Malign Tümörleri
             Ayşe D. Bilge, Dilek Yüksel, Sefa Yaşar, Cansu Çıbık, Bülent Yazıcı
             TOD 48. Ulusal Kongre, sözlü sunum   

  7.6.13. Migren Hastalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ile Eş Zamanlı 
             Değerlendirilen Retina Sinir Lifinin Optik Koherans Tomografi ile Analizi
             İlke B.Şimşek, Demet Aygün, Ayşe Dolar Bilge.
             TOD 48. Ulusal Kongre, sözlü sunum   

  7.6.14. Kalıtsal İhtiyozise Bağlı Gözkapağı Malpozisyonlarında Cerrahi Tedavi
             Ayşe Dolar Bilge, Bülent Yazıcı
             TOD 49. Ulusal Kongre, sözlü sunum

  7.6.15. Plusoptix A09 Fotorefraktometre ve Otorefraktometre Ölçümlerinin Bland Altman Analizi ile Karşılaştırılması
             Ayşe Dolar Bilge, İlke Bahçeci Şimşek
             TOD 49. Ulusal Kongre, poster

   

   

 • Gözkapağı Kozmetik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Lakrimal (gözyaşı yolları) Cerrahi,

  Katarakt ve Ön Segment Cerrahisi

  Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji

  Medikal Retina

Hızlı Randevu