Doc.Dr. Mehmet ÖZKAN
Kalp ve Damar Cerrahisi

Doc.Dr. Mehmet ÖZKAN

Doc.Dr. Mehmet ÖZKAN

  • Hekim Adı Soyadı :

   Mehmet ÖZKAN

  • Ünvan :

   Doc.Dr.

  • Doğum Tarihi :

   05/06/1964

  • Uzmanlık Alanı :

   Kalp ve Damar Cerrahisi

  • İletişim :

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Y. Lisans 1987

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık 1994 

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi   Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Üniversite Doçenti 2007

 • Medicalpark Hastanesi, Samsun 2009-2012

  Kavaklıdere Umut Hastanesi 2008-2009

  Özel Karadeniz Hastanesi, Trabzon 2002-2004

  Özel Yaşam Hastanesi, Ankara 2000-2002

  City Hospital, Ankara 1999-2000

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1997-1999

  Aydın Devlet Hastanesi (Zorunlu Hizmet)  1995-1997

  The Pennsylvania State University, The Milton S. Hershey Medical Center, USA. Klinik Gözlemci 1993

 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği,

  Cardiothoracic Surgery Network

 • A. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


  A1. Koramaz I, Özkan M, Altun G, Guven KY, Duman MK, Kalyoncu NI, Yaris E, Özcan F, Effects of papaverine and carbon dioxide alone or in combination on the blood flow of internal thoracic artery. J Thorac Cardiovasc Surg, 132(5),1126-30, (2006).
  A2.  Özyurda U, Akar AR, Uymaz O, Oguz M, Özkan M, Yıldırım C, Aslan A, Tasoz R, “      Early clinical experience with the On-X prosthetic heart valve.” Interact CardioVasc Thorac ,4, 588-594, (2005).
  A3.  Koramaz I, Özkan M, Kesim M, Guven KY, Kadioglu M, Ulku C, Cobanoglu U, Yaris E, Kalyoncu NI, Ozcan F, “ The contracting and relaxing responses of   human internal artery grafts harvested by two different methods.” Pharmacol Res, 51(6), 567-73, (2005).
  A4.  Özkan M, Koramaz I, Ulus AT, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryılmaz S, Inan B, Katircioglu F, Ozyurda U, “Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: is it a vasodilator?” J Thorac Cardiovasc Surg, 128, 354-356, (2004 ).
  A5.  Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Vessby B, Basu B, “ Oxidative stress and changes in alpha- and gamma- tocopherol levels during coronory artery bypass grafting.” Ann NY Acad Sci, 1031, 352-6,(2004).
  A6.  Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Basu S, “ Cardiopulmonary  bypass as a cause of free radical-induced oxidative stress and enhanced blood-borne isoprostanes in humans. Free Radic Biol Med, 34(7), 911-917, (2003).
  A7. Özkan M, Aslan A, Oguz M, Yildirim C, Oktar L, Ergul G, Ozyurda U, “ A carbon dioxide insufflation technique for preparation of the internal thoracic artery.” J Thorac Cardiovasc Surg, 125(4),963-964, (2003).
  A8.  Kaya B, Sirlak M, Özkan M, Eryilmaz S, Akalin H, “ Brucella Endocarditis Treated by Surgical and Medical Combination.” Asian Cardiovasc Thorac Ann, 8, 266-267, (2000).
  A9.  Özkan M, Uysal A, Keser S, Baykan EC, Koramaz I, “ Intra Aortıc Balloon Catheter  Usıng as a Occlyder   ın  Ruptured Abdomınal Aort Aneurysm.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi, (Kabul)(2007 Mart).
  A10. Özkan M, Yildiz M, Koker I, “ Images in Cardiology :Giant left main coronary aneurysm” The Canadian Journal of Cardiology, (Kabul).

   

  B.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: 

   

   B1.  Y.Ates , N Çanakçı, J Hallıoğlu, B Aygüneş, A Aslan, M Özkan, F Tüzüner,” Tissue oxygenation in patients with low hemoglobin concentration during cardiac surgery; comparison of two methods.” International Anesthesia Research Society 72nd Clinical and Scientific Congress,Orlanda FL, Anesth Analg 1998;86:S52.

          B2. Y.Ateş, N.Çanakçı, J.Hallıoğlu, B.Aygüneş, M.Özkan, A.Aslan, F.Tüzüner, “ Tranexamic acid infusion regimen decreases bleeding more effectively than the bolus administration in cardiopulmonary bypass.”   
          10. European Congress of Anaesthesiology, German Congress of Anaesthesiology(DAK 98), 45. Meeting of the German Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Frankfurt, Germany,  Anaesthesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie 1998: Suppl 3:S402.

   B3.  Özyurda U, Uymaz O, Oguz M, Özkan M, Yıldırım A, Aslan A, Akar AR, Yazıcıoglu L,     Tasoz R, “ Early Experience with the ON-X VALVE.” The 13th Annual Meeting of the Asian  Society for Cardiovascular Surgery (ASCVS), Chiang Mai, Thailand, 5-8 Şubat 2005.


  D.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


  D1. Aytaçoğlu BN, Özkan M, Ayvaz T, Aslan A, Zorlutuna Y, “ A case of primum type atrial septal defect, unroofed coronary sinus, left superior persistent vena cava and cor triatrium. Surgical intervention and postoperative findings.” T Klin Cardiovascular Surgery, 4,105-108, (2003).
  D2. Yazıcıoğlu L, Şırlak M, Eryılmaz S, Özkan M, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ Preoperatif kombine digitalis ve atenolol tedavisinin postoperatif atriyal fibrilasyon üzerine etkisi.” MN Kardiyoloji, 7, 50-53, (2000).
  D3. Özkan M, Şırlak M, Eryılmaz S, Yazıcıoğlu L, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H,  “Traneksamik asitin postoperatif kanamalardaki yeri ve kullanım farklılıklarına göre etkileri.” MN Kardioloji, 6,113-116, (1999).
  D4.  Özkan M, Eryılmaz S, Özberrak H, Aslan A, Taşöz R, Çorapçıoğlu T, Kaya B, Akalın H, “Penetran femoral arter yaralanmaları.” MN Kardioloji, 5, 33-36, (1998).
  D5.  Eryılmaz S, Özkan M, Aslan A, Taşöz R, Uçanok K, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “Ciddi depresif ventriküllerde postoperatif erken evrede koroner bypassın etkileri.” MN Kardioloji, 5, 159-161, (1998).
  D6. Özkan M, Özberrak H, Eryılmaz S, Şırlak M, Mengübaş T, Eren NT, Taşöz R, Aral A, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ Penetran kalp yaralanmaları.” MN Kardiyoloji, 5, 28-32, (1998).
  D7.  Özkan M, Özberrak H, Eren NT, Oğuz M, Çorapçıoğlu T, Akalın H, “ İntraaortik balon kullanımında mortaliteyi etkileyen risk faktörleri.” MN Klinik Bilimler & Doktor, 4, 540-544, (1998).
  D8. Gemalmaz H, Özkan M, “Akut hemodiyalizde vasküler kateterizasyon: İnternal jügüler, subklavyen ve femoral vasküler girişim sonuçlarının karşılaştırılması.” Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 38, 74-7, (1998).
  D9.  Özkan M, Eryılmaz S, Oğuz M, Eren NT, Kaya B, Akalın H, “ Akut travmatik rüptür.” Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 99-103, (1998).
  D10. Asık I, Oral M, Göktuğ A, Iltar GI, Ünal N, Özkan M, Özatamer O, “ Intra-Aortic balloon pump for treatment of severe verapamil poisoning.” Journal of Ankara Medical School, 20(3), 231-236, (1998).
  D11. Özkan M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Kaya B, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “İntraaortik balon kullanımında mortalite ve komplikasyonlar.” A.Ü.Tıp.Fak.Mec, 48(3), 413-422, (1995). 


  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


  E1.  Uysalel A, Özyurda Ü, Uçanok K, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Özkan M, Akalın H, “ De Vega Triküspit Anüloplastisinin Erken ve Geç Sonuçları.” VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İZMİR, 26-30 Mayıs 1990  
  E2. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde Endarterektomi Yapılan Koroner By-pass Cerrahisi Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
  E3. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde Gerçekleştirilen Fallot Tetralojisi Cerrahi Tedavi Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
  E4. Aral A, Özkan M, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde 1003 Hastada Gerçekleştirilen Kapak Replasmanlarının Sonuçları.” VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27 Eylül-1 Ekim 1992.
  E5. Özberrak H, Oğuz M, Eryılmaz S, Taşöz R, Özkan M, Uysalel A, Kaya B, Akalın H, “Vasküler Ring : Tanısal Yaklaşım ve Cerrahi Tedavi.” 9. Ulusal vasküler cerrahi kongresi, özet kitabı, sayfa 99, Belek, 23-26 Nisan 1998. 
  E6.  Oğuz M, Özberrak H, Yazıcıoğlu L, Özkan M, Eren NT, Kaya B, Uysalel A, Akalın H, “Jukstarenal Aortik Oklüzyonlarda Cerrahi Uygulamalar.” IX . Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi , 23 – 26 Nisan 1998 ,ANTALYA.
  E7. Oğuz M, Özkan M, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Koroner Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Operasyonları.” 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , 20-24 Ekim 1998,
  Belek-ANTALYA.
  E8. Özkan M, Eryılmaz S, Aral A, Taşöz T, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Kardiyopulmoner Bypass Uygulanan Hastalarda Traneksamik Asit’in İki Farklı Dozunun Postoperatif Kanama Üzerine Etkisi.” 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , özet kitabı, sayfa 249, Belek, 20-24 Ekim 1998.
  E9. Oğuz M, Özkan M, Aral A, Taşöz R, Eren NT, Kaya B, Çorapçıoğlu T, Uysalel A, Uçanok K, Özyurda Ü, Akalın H, “Prostetik Kapak Rereplasman Operasyonlarımız.”
  5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , 20-24 Ekim 1998, Belek-ANTALYA.
  E10. Özyurda Ü, Uymaz Ö, Oğuz M, Özkan M, Akar AR, Yazıcıoğlu L, Taşöz R. “On-X Kalp Kapaklarının Erken Dönem Sonuçları.”  8. Ulusal Kongresi, 1-4.Eylül.2004, Nevşehir Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2004; Vol12, Suppl 1, S129.
  E11. Aşık İ, Göktuğ A, Oral M, Gülay I, Özkan M, Özatamer O, Tüzüner F, “ Verapamil intoksikasyonunda intra-aortik balon pompası kullanımı.” Anezteziyoloji Uzmanlar Derneği Olgu Sunumu Yarışması, Ankara,S45,1998.


  F. Diğer yayınlar :

   

   F1. Atıf yapılan yayınlar: 

   

  A3.  Özkan M, Koramaz I, Ulus AT, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryılmaz S, Inan B, Katircioglu F, Ozyurda U, “Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: is it a vasodilator?” J Thorac Cardiovasc Surg, 128, 354-356, (2004 ).  


  1. 1. Damgaard, Sune; Steinbrüchel, Daniel A; Kjaergard, Henrik K An update on internal mammary artery grafting for coronary artery disease. Current Opinion in Cardiology: Volume 20(6) November 2005 pp 521-524.  
  2. 2. Koramaz I, Özkan M, Kesim M, et al. The contracting and relaxing responses of  human internal artery grafts harvested by two different methods. Pharmacol  res.2005;51(6):567-73.
        3. Özkan M, “ Reply to the Editor” J Thorac Cardiovasc Surg, 129,1204, (2005).

    

  A5. Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, et al. Cardiopulmonary  bypass as a cause of free radical-induced oxidative stress and enhanced blood-borne isoprostanes in humans. Free Radic Biol Med. 2003 1;34(7):911-7.
  1. 1. Ruel M,  A. Khan TA,  Voisine P,  Bianchi C,  W. Sellke FW,Vasomotor dysfunction after cardiac surgery Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:1002-1014.
  2. 2. Knott EM, Ryou MG, Sun J, Heymann A, Sharma AB, Lei Y, Baig M, Mallet RT, Olivencia-Yurvati AH. Pyruvate-fortified cardioplegia suppresses oxidative stress and enhances phosphorylation potential of arrested myocardium. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005 Sep;289(3):H1123-30
  3. 3. Halliwell B and  Whiteman M,Measuring reactive species and oxidative damage in vivo and in cell culture: how should you do it and what do the results mean? British Journal of Pharmacology (2004) 142, 231−255.
  4. 4. Z Xia, DV Godin, DM Ansley Application of high-dose    propofol during ischemia improves postischemic function of rat hearts: effects on tissue antioxidant capacity Can. J. Physiol. Pharmacol. 82(10): 919–926 (2004) 
  5. 5. Samar Basu, Review Isoprostanes: Novel Bioactive Products of Lipid Peroxidation        Free Radical Research Taylor & Francis Volume 38, Number 2 / February 2004105 – 122.
  6. 6. Basu S, Liu X, Nozari A, Rubertsson S, Miclescu A, Wiklund LEvidence for Time   dependent Maximum Increase of Free Radical Damage and Eicosanoid Formation in the Brain as Related to Duration of Cardiac Arrest and Cardio-pulmonary ResuscitationFree Radical Research Volume 37, Number 3 / March 2003.
  7. 7. Robert G. Salomon, Ph.D. Levuglandins and Isolevuglandins: Stealthy Toxins of       Oxidative Injury Antioxid. Redox Signal Jan 2005, Vol. 7, No. 1-2: 185-201.
        
  1. 8. Z Xia, KH Kuo, DV. Godin, MJ. Walker, MC. Y. Tao, and DM. Ansley15-F2t-isoprostane exacerbates myocardial ischemia-reperfusion injury of isolated rat hearts Am J Physiol Heart Circ Physiol 289: H1366-H1372, 2005.
  2. 9. Uwe M. Fischer; Paschalis Tossios; Uwe Mehlhorn Renal Protection by Radical Scavenging in Cardiac Surgery PatientsCurr Med Res Opin.  2005;21(8):1161-1164.
  3. 10. Samar B, Johanna H, Factors regulating isoprostane formation in vivo, AntioxidantsRedox Signaling,7,221-235,(2005).

  1. 11. Wiswedel I, Hirsch D, Kropf S, Gruening M, Pfister E, Schewe T, Sies H. Flavanol-rich cocoa drink lowers plasma F(2)-isoprostane concentrations in humans. Free Radic Biol Med. 2004 Aug 1;37(3):411-21.

  1. 12. Osamu Ishihara , Masatoshi Hayashi , Hiroyuki Osawa , Koichi Kobayashi , Satoru Takeda , Bengt Vessby , Samar Basu  Isoprostanes, Prostaglandins and Tocopherols in Pre-eclampsia, Normal Pregnancy and Non-pregnancy ,Free Radical Research ,Volume 38, Number 9 / September, 2004, 913 – 918

  1. 13. Ulus AT, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Vessby B, Basu B, “ Oxidative stress and changes in alpha- and gamma- tocopherol levels during coronory artery bypass grafting.” Ann NY Acad Sci, 1031, 352-6,(2004).

  A6. Özkan M, Aslan A, Oguz M, Yildirim C, Oktar L, Ergul G, Ozyurda U, “ A carbon  dioxide insufflation technique for preparation of the internal thoracic artery.” J Thorac Cardiovasc Surg, 125(4),963-964, (2003).

  1.  Myles Edwin Lee, MD ,Carbodissection of the internal thoracic artery, Letters to the Editor, J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129:1203-1204
  2.  Özkan M, “ Reply to the Editor” J Thorac Cardiovasc Surg, 129,1204, (2005).
  3.  Özkan M, Koramaz I, Ulus AT, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryılmaz S, Inan B,   Katircioglu F, Ozyurda U, “Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: is it a vasodilator?” J Thorac Cardiovasc Surg, 128, 354-356, (2004 ).  
  4.  Koramaz I, Özkan M, Kesim M, Guven KY, Kadioglu M, Ulku C, Cobanoglu U, Yaris E, Kalyoncu NI, Ozcan F, “ The contracting and relaxing responses of   human internal artery grafts harvested by two different methods.” Pharmacol Res, 51(6), 567-73, (2005).

 • Koroner Bypass Cerrahisi,

  Kalp Kapağı Cerrahisi,

  Aort Cerrahisi,

  Atan Kalpte Bypass Cerrahisi,

  Endovaskuler Girişimler,

  Karotis Cerrahisi,

  Aritmi Cerrahisi,

  Kalp Tümörlerinin Cerrahisi,

  Varis ve Toplardamar Cerrahisi,

  Skleroterapi Lazer ve Köpük Tedavisi


   

   

Hızlı Randevu