Doc. Dr. Kamil BAŞKÖY

  • Hekim Adı Soyadı :

   Kamil BAŞKÖY

  • Ünvan :

   Doc. Dr.

  • Doğum Tarihi :

  • Uzmanlık Alanı :

   Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

  • İletişim :

   kamil.baskoy@emseyhospital.com

 • GATA Ankara Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD - Tıpta Yandal Uzmanlık
  GATA Ankara İç Hastalıkları Hastalıkları BD - Tıpta Uzmanlık
  GATA Tıp Fakültes i- Etlik, Ankara -Lisans 

  • Özel NB Kadıköy (Diyabet) Hastanesi
  • Özel Göztepe Hastanesi
  • SB Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi-Üsküdar
  • GATA Ankara Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.
  • Edremit Asker Hastanesi
  • Ağrı Asker Hastanesi
  • GATA Ankara İç Hastalıkları Hast.
  • Endo Soceity
  • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
  • European Soceity of Endocrinology
  • Türk Diyabet Cemiyeti
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 15 makale
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan 34 bildiri
  • Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve dergilerde 7 bölüm
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 26 bildiri
  • Diğer yayınlar 11 adet
  • Diyabetes Mellitus
  • Tiroid Hastalıkları ve Kötü Huylu Tümörleri
  • Hipofiz Hastalıkları
  • Obezite, Hipoglisemi
  • Hiperlipidemi, Adrenal Hastalıklar
  • Gonadal Hastalıklar
  • Paratiroid Hastalıkları
  • Metabolik Kemik Hastalıkları 
  • Osteoporoz, Hipertansiyon

Hızlı Randevu