Doç. Dr. Ahmet Kemal FIRAT
Radyoloji

Doç. Dr. Ahmet Kemal FIRAT

Doç. Dr. Ahmet Kemal FIRAT

  • Hekim Adı Soyadı :

   Ahmet Kemal FIRAT

  • Ünvan :

   Doç. Dr.

  • Doğum Tarihi :

   17/12/1971

  • Uzmanlık Alanı :

   Radyoloji

  • İletişim :

   ahmet.firat@emseyhospital.com

 • Lisans, Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi ( 1996)

  Doktora/S. Yeterlilik / Tıpta Uzmanlık , Radyoloji Hacettepe Üniversitesi (2001)

   

   
 • Ar. Gör.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı (1997-2001)

  Dr.Ar. Gör. UT Soutwestern Medikal Merkezi, Dallas, ABD, Nöroradyoloji(2002-2003)

  Uzm. Dr.Malatya Devlet Hastanesi,Radyoloji Bölümü (2003-2003)

  Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı (2004-2006)

  Doçent İnönü Radyoloji Anabililm Dalı (2007-2009)

  Dr.Ar.Gör UT Sağlık Fen Merkezi SA, ABD,Girişimsel Radyoloji (2010-2011)

  Doçent Medikalpark Göztepe Hastanesi (2011-2013)

  Doçent Emsey Hastanesi 2013 

 • Türk Radyoloji Derneği

  Türk Tabipler Birliği

  Magnetik Rözonans Derneği

  The American Society of  Neuroradiology

  Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

   
   
  • Türk Ulusal Radyoloji Kongresi Nycomed Ammersham Sözel Bildiri Ödülü (1 mansiyon)

  Türksad 2005, 26-30 Ekim 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Seçilmiş Sözlü

  Bildiri Mansiyon Ödülü, ''İntravenöz Gadolinium- DTPA 'nın Difüzyon Ağırlıklı Görüntüde Zamana Bağlı Etkileri ''

  • Türk Ulusal Radyoloji Kongresi Nycomed Ammersham Sözel Bildiri Ödülü (1 mansiyon)

  Türksad 2004, 27-31 Ekim 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Seçilmiş

  Sözlü Bildiri Mansiyon Ödüllü, ''Ataksi- Telenjiektazi Tanısında Difüzyon Ağırlıklı MRG ''

  • Uyku Bozuklukları Kongresi, 2008 Poster Bildiri Birincilik Ödülü.

Hızlı Randevu